Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
16.04.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Palárikovo

Skutočná poloha obce Palárikovo
 Zvýraznená atrakcia:  Anglický park, Kaštiel, Rímsko-katolícky kostol
   
Palárikovo-Kastieľ
Kastieľ
Obec Palárikovo, pôvodným názvom Slovenský Meder leží na juhozápadnom Slovensku, v Podunajskej nížine, 13 km od okresného sídla Nové Zámky a 8 km od Šurian.
Kataster obce s rozlohou 5129 ha má rovinatý charakter, s priemernou nadmorskou výškou 113 m. K obci patria miestne časti - Čiky, Ľudovítov, Jur a Žofia. V súčasnosti žije v obci 4340 obyvateľov. Doprava je zabezpečená dvomi železničnými stanicami (Palárikovo a Ľudovítov) na trati Nové Zámky - Bratislava, krajskou hradskou a primeranou autobusovou dopravou.
Výrazný rozvoj obce sa datuje po roku 1960. Skvalitnil sa bytový fond, postupne sa vybudovala technická a občianska vybavenosť. Vybudovali sa školské zariadenia, pošta, dom služieb, nákupné stredisko. Zdravotné stredisko poskytuje základné zdravotné služby.
Nedeliteľnou súčasťou intravilánu obce sú veľké plochy uličnej a parkovej zelene. K pozoruhodnostiam patrí 52 ha historický anglický park s priľahlou svetoznámou bažantnicou, založenou v roku 1752, ktorá bola v roku 1976 vyhlásená za chránenú prírodnú pamiatku.
KULTÚRNE PAMIATKY
Kaštieľ
Vybudovaný bol v 40. rokoch 18. storočia v barokovom slohu grófom Alexandrom Károlyim. V roku 1866 ho dal gróf Alojz Károlyi prestavať. Návrh spracoval staviteľ Mikuláš Ybl v klasicistickom slohu.
Rímsko-katolícky kostol
Palárikovo-Rímsko-katolícky kostol
Rímsko-katolícky kostol
Postavený bol v roku 1745 v pôvodnom barokovom slohu. Svätého Jána Nepomuckého za ochrancu a patróna obce si zvolili občania z úcty ku svojim moravským predkom a pravdepodobne i pod vplyvom moravskej tradície, ktorá ešte živo v tom čase rezonovala v tunajšom ľude. Na farskej budove, ktorá patrí medzi najstaršie v okrese je umiestnená pamätná tabuľa, ktorou si pripomíname, že v rokoch 1844 až 1882 pôsobil v našej obci Gabriel Paulík - miestny farár, národný buditeľ, uvedomelý Slovák a priekopník včelárstva na Slovensku. Pochovaný je na miestnom starom cintoríne.
ZNÁMA OSOBNOSŤ
Karol Strmeň, vlastným menom Karol Bekéni (9.4.1921 - 21.10.1994), patrí medzi významných predstaviteľov zahraničného exilu katolíckej moderny. Bol to básnik, prekladateľ, novinár, pedagóg, literárny kritik, rečový fenomén a vysokoškolský profesor.
V základnej škole, ktorá nesie jeho meno je zriadená stála expozícia jeho literárneho diela.
ŠPORT A KULTÚRA
Športový areál Obecnej telovýchovnej jednoty prezentuje možnosti rôznych kolektívnych športov, najmä futbal. Rybník Barina slúži na športový rybolov. Vodnú plochu možno využívať na rekreačno, relaxačno-oddychové účely.
Záujemci o športovú streľbu môžu využiť obecnú strelnicu.
Jazdecký klub uspokojí koníčkarov.
Chvíle oddychu možno stráviť v modernom dome kultúry, kde je umiestnené kino, knižnica a útulná pizzéria.
Domácim občanom aj turistom potrebné služby poskytnú v jednotlivých predajniach, pohostinstvách a reštauračných zariadeniach.
PONUKA
Obec ponúka svoje nevyužité budovy a pozemky pre podnikateľov, ktorí by predložili zmysluplné funkčné využitie územia a nebytových priestorov, s cieľom vytvoriť nové pracovné miesta a zriadiť výrobu, resp. služby.
POZVÁNKA
Palárikovo-Karol Strmeň
Karol Strmeň
Srdečne pozývame do Palárikova návštevníkov, turistov, ale najmä poľovníkov a rybárov, aby vychutnali dané prírodné krásy, ale aj ďalšie jestvujúce pamätihodnosti.
TELEFÓNNE SPOJENIE
Obecný úrad: 035/6493201
Obecná polícia: 035/6493458
Pošta: 035/6493216
Obvodné zdravotné stredisko: 035/6493214, 035/6493464, 035/6493275
Rímskokatolícky farský úrad: 035/6493601
Dom kultúry: 035/6493427
Stravovacie a občerstvovacie zariadenia:
Snack bar u Kaza
Pohostinstvo "U GITY"
Pizzéria
U Montyho
Kaštieľ: 035/6493209 (Lesný závod, o.z.Palárikovo)
Ubytovacie zariadenie - kaštieľ (Lesný závod, o.z.Palárikovo)

       
Domovská stránka obce:
http://www.obecpalarikovo.sk
Email adresa obce:
ocupal@post.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore