Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
27.02.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Petržalka mestská časť Bratislava

Skutočná poloha  Petržalka mestská časť Bratislava
 Zvýraznená atrakcia:  Prvá mobilná ľadová umelá plocha
   
Petržalka mestská časť Bratislava-

Petržalka je najväčšou mestskou časťou hlavného mesta SR Bratislavy. Spolu s Jarovcami, Rusovcami a Čunovom tvorí okres Bratislava V, ktorý je počtom obyvateľov piaty najväčší okres na Slovensku a z hľadiska hustoty zaľudnenia tretí najľudnatejší.
Prvá písomná zmienka o Petržalke pochádza z roku 1225, avšak pôvodná samostatná obec bola až na nepatrné zvyšky zbúraná. Na jej mieste v najväčšom sídliskovom komplexe Slovenska žije takmer 130 000 obyvateľov. Podiel ekonomického aktívneho a perspektívne aktívneho obyvateľstva na celkovom počte je 85,9 percent, vzdelanostný číselný ukazovateľ 78 percent obyvateľov s úplným stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním je v porovnaní s ostatnými mestskými časťami i ostatnými obcami na Slovensku veľmi vysoký.
Výhodná poloha Petržalky - na pravom brehu Dunaja, najbližšie k centru hlavného mesta, ale predovšetkým v blízkosti hraníc s Rakúskom i s Maďarskom- ju predurčuje nielen z hľadiska významných dopravných ťahov na významný podiel na hospodárskom obraze celej Bratislavy, ako aj na rozvoj malého a stredného podnikania.
Najvýznamnejšími podnikmi na jej území sú Matador, š.p., Matadorfix, s.r.o., Matadorroll, a.s. a Hydronika, a.s.
V Petržalke na Štátnom závodisku sa pravidelne konajú významné dostihy.
Petržalka mestská časť Bratislava-

Raritou je prvá mobilná ľadová umelá plocha svojho druhu na Slovensku a Skate park-areál pre kolieskové korčule.
Medzi významné a vyhľadávané ciele kultúrneho a spoločenského života patrí divadlo Aréna, ktoré v roku 2000 oslávi svoje 100. narodeniny, Sad Janka Kráľa, prvý verejný park v strednej Európe, či reštaurácia Leberfinger, ktorá bola postavená už v 16. storočí a prešla mnohými zmenami až do dnešnej podoby.
Vo výstavnom a kongresovom centre INCHEBA sa konajú početné medzinárodné výstavy a kongresy.
V Petržalke má sídlo Ekonomická univerzita.
Mestská časť Bratislava-Petržalka, okres Bratislava V
Miestny úrad
Kutlíková 17

       
Domovská stránka :
http://www.petrzalka.sk
Email adresa :
starosta@petrzalka.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore