Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
27.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Pezinok

Skutočná poloha mesta Pezinok
 Zvýraznená atrakcia:  Galéria insitného umenia
   
Pezinok-

Leží na úpätí Malých Karpát, necelých 20 kilometrov od Bratislavy. Od r. 1996 je okresným sídlom a považuje sa za prirodzené centrum Malokarpatského regiónu. Má vyše 21 tis. obyvateľov.
Je významným strediskom vinohradníctva, vinárstva a stavebnej výroby. V súčasnosti má medzi miestnymi podnikateľskými subjektami významné postavenie obchod a služby.
Prvá písomná zmienka o Pezinku pochádza z roku 1208. V roku 1647 mu kráľ Ferdinand III. udelil výsady slobodného kráľovského mesta. Vinice boli na jeho území založené už v 2. polovici 13. storočia, medzi 14. a 19. storočím sa tu ťažilo zlato.
Svedkami bohatej histórie mesta je viacero zachovalých stavebných pamiatok: predovšetkým zámok s krásnou historickou sálou, veľkými pivnicami so vzácnou sudovinou a 5 hektárovým parkom, ďalej 7 kostolov (z toho dva zo 14. storočia), zvyšky mestských hradieb a centrum mesta s typickými meštianskymi domami a ulicami v pravidelnom sieťovom pôdoryse.
Z hľadiska cestovného ruchu k najzaujímavejším a najnavštevovanejším miestam v meste patrí Malokarpatské múzeum (s expozíciami: dejiny mesta, správa mesta, mestská justícia, remeslá a cechy, etnografia, vinohradníctvo a vinárstvo) a Galéria insitného umenia (prvá a jediná na Slovensku) umiestnená v zrekonštruovanom vodnom mlyne z 18. storočia.
Špecifikom Pezinka a celého Malokarpatského regiónu je projekt Malokarpatskej vínnej cesty postavený na prírodnej danosti kraja a stáročnej tradícii pestovania viniča a výroby vína. Toto všetko sa zúročuje v tzv. vínnom turizme. Jeho ťažisko predstavujú malé pivničky a zariadenia na degustáciu vína, chutná miestna kuchyňa a tradičné vinárske podujatia: každý nepárny rok v septembri sa tu konajú oberačkové slávnosti Vinobranie, každý rok v apríli Vínne trhy a vždy v novembri Svätomartinské požehnanie mladého vína.
Pezinok žije už tradične bohatým kultúrnym životom. Pravidelne sa tu poriadajú mnohé podujatia nadmestského významu: medzinárodný divadelný festival Cibulák, medzinárodný festival chrámovej hudby Ad una corda, medzinárodný džezový festival Jazz hot duel, medzinárodná prehliadka javiskovej tvorby mentálne postihnutej mládeže Pejavo, v októbri mesiac fotografie apod.
Okolie mesta spadajúce do CHKO Malé Karpaty ponúka sieť značkovaných turistických chodníkov vhodných pre oddychovú pešiu turistiku a v zimnom období stredisko Baba možnosti lyžovania (zjazd, bežkárske trate) a sánkovania. Terén podľa potreby i umelo zasnežovaný.
Bližšie informácie o možnostiach ubytovania, stravovania, aktuálnom spoločenskom, kultúrnom a športovom programe i servise pre návštevníkov možno získať v Informačnom centre v Pezinku na:
Radničnom nám. 9
telef. 033/6412963.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore