Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
24.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Erb

Počúvadlo

Skutočná poloha obce Počúvadlo
 Zvýraznená atrakcia:  400 ročný buk, kazateľnica zo 17. storočia
   
Počúvadlo-Pohľad na obec
Pohľad na obec
Obec Počúvadlo leží v južnej časti Štiavnických vrchov. Prístup do obce je z cesty č 524, ktorá vedie z Banskej Štiavnice cez Štiavnické bane, za ktorými sa odbočuje smerom na Počúvadlianske jazero. Vo vzdialenosti 4 km od jazera cesta prechádza popri obci Počúvadlo do obce Baďan, kde sa rozčleňuje na cesty, ktorými sa možno dostať do Prenčova, Jabloňoviec a odtiaľ na ďalšie cesty.
Poniže obce, pri prameni obecného vodovodu rastie košatý 20 m vysoký buk s obvodom kmeňa 600 cm. Jeho vek sa odhaduje na 400 rokov. Cez obec vedie operný múr dlhý 200 m, vysoký 2,5 m. Raritou je kazateľnica v kostole zo 17. storočia so vzácnou ušnicovou ornamentikou.
Chotár obce sa rozprestiera pod majestátnym Sitnom, v blízkosti Počúvadlianskeho jazera. Tvoria ho pahorky, na ktorých sú polia, lúky a pasienky. Na ich okraji sú hlboké lesy, v ktorých rastú prevažne buky, duby a hraby. Lesy a lúky sú bohaté na lesnú zver a je v nich dostatok húb, černíc a iných lesných plodov.
V oblasti pod Sitnom žili roľníci už v mladšej dobe kamenne. Potvrdzujú to archeologické výskumy, na ktorých sa v 19. storočí podieľal aj Andrej Kmeť. Vzácne sú aj nálezy pokladov z doby bronzovej. V obci sa tradujú povesti o tom, že na vrchu Skalka bolo kedysi dávno hradisko. Prvá písomná zmienka o obci Počúvadlo je z roku 1333, ale predpokladá sa, že stredoveké slovanské osídlenie bolo o niekoľko storočí skôr.
Obec je charakteristická radovou potočnou zástavbou, pričom domy a hospodárske budovy majú samostatné vchody. Domy sa stavali z kresaného kameňa, krovy z dubového dreva, pôvodne pokryté slamou. V domoch boli čierne kuchyne, steny boli omietnuté hlinou zmiešanou so slamou a plevami. Zachovalo sa niekoľko domov s pôvodným vonkajším vzhľadom a interiérom. S oknami vykresanými z kameňa s okovanými dverami a kovanými okenicami. Vynikajú remeselnou zručnosťou a estetickým cítením ich tvorcov.
V obci je cennou kultúrnou pamiatkou kostol, postavený v roku 1801 s pôvodným organom a zvonicou. Pozoruhodné je to, že kazateľnica v kostole pochádza z druhej polovice 17. storočia a má vzácnu ušnicovú ornamentiku.
Súčastné pomery v obci sú podobné ako v iných obciach Slovenska. Dedina sa vyľudňuje a trpí nedostatkom pracovných príležitostí. Obecné zastupiteľstvo Počúvadla vidí východisko v rozvoji agroturistiky a v regionálnej spolupráci. Má preto predpoklady, lebo v obci a v okruhu 5 km od obce sa nachádza:
Legendami a povesťami opradené Sitno
Počúvadlianske jazero – unikátna kultúrno - technická pamiatka európskeho významu. Postavili ho v 18. storočí podľa projektu Jozefa Karola Hella spolu s ďalšími jazerami v okolí Banskej Štiavnice pre zabezpečenie prevádzky banských a hutníckych zariadení.
Terény vhodné pre turistické vychádzky, bicyklovanie, lyžovanie a aj pre vybudovanie golfových ihrísk.
Bizarné skalné útvary sopečného pôvodu, stromy dosahujúce výšku 30 m, hlboké strmé údolia, studničky, z ktorých jedna sa volá Dobrá voda.
Ruiny starého mlyna, kde sa odohrali v novembri roku 1944 urputné boje medzi Nemcami a partizánmi.
Z vrchu Skalka, ktorý sa vypína do výšky 723,5 m je výhľad do veľkých diaľok. Vidno Sitno a severnú časť Štiavnických vrchov, Pukanec, Mochovce, Levice a na horizonte až do Maďarska.
Kultúrne a iné podujatia, ako sú svadby, zábavy, školenia a podobne sa môžu konať v priestrannom kultúrnom dome, ktorý sa nachádza v strede obce.
Obyvatelia obce Počúvadlo dodržiavajú tradičné zvyky, ako sú fašiangové sprievody masiek, pochovávanie basy, Jánske ohne, v októbri hody, na ktorých nechýbajú pečené husi, burčiak, jablčné a makové štrúdle, párance a iné miestne špeciality.
Za obec Počúvadlo – starosta Peter Malatinec,
t. č. +421-45-6994114.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore