Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
16.04.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Poniky

Skutočná poloha obce Poniky
 Zvýraznená atrakcia:  Rímsko-katolícky kostol Sv.Františka Serafínskeho
   
Poniky-Drevená veža - zvonica, pristavená k Rímsko-katolícky kostol Sv. Fantiška Serafínskeho<br>Author: Bc. Mariana Kapustíková
Drevená veža - zvonica, pristavená k Rímsko-katolícky kostol Sv. Fantiška Serafínskeho
Author: Bc. Mariana Kapustíková

Známe sú od 13. storočia, v roku 1400 dostali značné výsady. Mestečko potom zbohatlo z baníckeho podnikania, čo sa prejavilo aj v stavebníctve.
Z Banskej Bystrice do Poník sa môžeme dostať dvoma smermi:
- cez Šálkovú, prudko stúpajúcou cestou, alebo cez Hornú Mičinú a Dolnú Mičinú. Nad cestou z Poník do Šálkovej sa nachádza vpravo prírodná rezervácia tisu.
V 14. - 16. storočí boli v Ponikách menšie náleziská zlata, neskôr striebromedenej rudy, železa a olova. Obci v 16.- 17. storočí veľa škôd narobili Turci. Zvlášť tragickým bol 6. január 1678, keď obec vyplienili a do zajatia odvliekli okolo 300 Poničanov. Táto udalosť prenikla i do umenia - tak vznikla pieseň, ktorú potom Samo Chalupka prevzal ako námet básne Turčin Poničan a Ján Smrek napísal libreto pre operu Ján Cikkera Beg Bajazid.
Poniky-Rímsko-katolícky kostol Sv. Fantiška Serafínskeho z roku 1310<br>Author: Bc. Mariana Kapustíková
Rímsko-katolícky kostol Sv. Fantiška Serafínskeho z roku 1310
Author: Bc. Mariana Kapustíková

Rímsko-katolícky kostol Sv. Fantiška Serafínskeho. Nachádzajú sa v ňom reštaurované gotické nástenné maľby zo 14. storočia, bočný oltár Panny Márie z roku 1512 a krstiteľnica - zaraďuje sa do okruhu diel Majstra Pavla z Levoče. Je tu tiež obraz od J.B.Klemensa z r. 1871.
Súčasťou Poník je aj Ponická Huta a Ponická Lehôtka.
Ponická Huta vznikla začiatkom 18. storočia okolo hámra osady. Tu prežil časť svojho detstva spisovateľ Gustav K.Zechenter-Laskomerský.
Neďaleko osady je táborisko. V minulosti sa tu nosil typický odev detvianskeho typu. Za Ponickou Hutou, na rozlohe 10 ha sa nachádza prírodná rezervácia Dúbrava so stanovišťami dubín.
V Ponikách pôsobil zberateľ ľudových povestí Matej Kosec a narodil sa tu básnik Stefan Zary.
Poniky-Evanjelický kostol
Evanjelický kostol
Poniky - napriek rozsiahlej výstavbe sa tu zachovali domy ľudovej architektúry a udržiava sa aj tradícia ľudovej kultúry.
Okrem toho do okolia radi prichádzajú hlavne zberatelia lesných plodov.

       
Domovská stránka obce:
http://www.poniky.sk
Email adresa obce:
ouponiky@bb.telecom.sk; ouponiky@poniky.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore