Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
29.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Babinec

Skutočná poloha obce Babinec
 Zvýraznená atrakcia:  Evanjelický klasicistický kostol, Zvonica
   
Založená 1407 pod pôvodným názvom Babalwska, od roku 1808 už ako Babinec. Obec sa rozprestiera na ploche 491 ha v nadmorskej výške 419 m. Jej súčasťou je aj Babinský mlyn a Klinovo. Leží v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria na plochom chrbte medzi dolinou Rimavy a potoka Papča. Pahorkatina v severnej časti prevažne z pyroklastík andezitov a vápencov vystupuje do reliktného povrchu náhornej vrchoviny. Chotár je odlesnený, v severnej časti má dubový les.
Babinec je listinne doložený v roku 1407. Obec sa vyvinula v 13.storočí na staršom osídlení, patrila Derencsényiovcom, Séchyovcom, od 17.storočia Muránskemu panstvu. Roku 1427 tu bolo 13 port ale po tureckom spustošení roku 1598 zostalo len 5 domov. Pre chudobu Koháryovci odpustili obyvateľstvu desiatok a robotu. Roku 1828 tu žilo 270 obyvateľov v 35 domoch.
Zaoberali sa poľnohospodárstvom a zhotovovaním dreveného riadu.
V obci sa nachádza evanjelický klasicistický kostol z konca 18.storočia s maľovaným dreveným stropom z 18.stor. Zvonica klasicistická z konca 18.storočia. Ešte v 1.polovici 20.storočia bola rozšírená domáca výroba vretien, bŕd a súsekov zo štiepeného bukového dreva, ktoré používali na odkladanie šatstva a obilia. Ešte nedávno tu tkali plátno a handričkové pokrovce.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore