Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
29.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Praha

Skutočná poloha obce Praha
 Zvýraznená atrakcia:  Evanjelický kostol z roku 1856
   
Praha-Obec Praha
Obec Praha
Obec Praha vznikla v dobe panovania Jána Iskru z Brandýsa na Slovensku v XV. storočí rok 1443 – 1451 (Bratrícke hnutie).
V obci je postavený evanjelický kostol z roku 1856 a stará škola. Táto bola v roku 1910 úplne rekonštruovaná a na terajší vzhľad opravená v roku 1959.
Chotár obce má rozlohu 929 ha , z toho poľnohospodárska pôda je 595 ha. Práca v poľnohospodárstve bola jediným zdrojom miestnych pracovných príležitostí.
V obci žije 100 občanov. Deti po zrušení miestnej malotriednej školy musia cestovať do najbližšej ZŠ v Haliči, vzdialenej 8 km.
V roku 1980 bola dokončená komplexná úprava obce, najmä cesty, obrubníky, zelené pásy a chodníky v hodnote 1,4 milióna korún.
Obec Praha je osadená v podhorskej oblasti, obklopená lesmi. Okolitá príroda je vhodná na oddych a turistiku. Zásobovanie pitnou vodou je z vlastného prameňa, vodovodnými rozvodmi od roku 1929.
Kontakt:
Praha-Kultúrny dom
Kultúrny dom
Obecný úrad
Praha
okr. Lučenec
985 11 HALÍČ
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Vážení návštevníci našej webovej stránky, dovolíme si Vás upozorniť, že
Občianske združenie PRAHA SEBE
bolo založené z iniciatívy obyvateľov obce Praha, hlavne ako jedna z možností podieľať sa na obnove historických pamiatok a kultúrnom rozvoji obce.
Naše aktivity sme sa rozhodli odštartovať nutnou rekonštrukciou ev. kostola a dobudovaním interiéru a mobiliáru múzea.
Obec Praha má v súčasnosti 100 obyvateľov, títo nedokážu zabezpečiť toľko prostriedkov, aby ich ciele boli realizované.
Klasicistický kostol ev. a. v., postavený v roku 1856, sieňový s polkruhovým zakončením oltárneho uzáveru, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou, zaklenutý končitou a plytko valenou klenbou. Fasády hladké. Oltár z r. 1856, uprostred obraz Krista v Getsemanskej záhrade. Kazateľnica z polovice 19. storočia. Na výplniach parapetu sa nachádzajú amatérske maľby predstavujúce štyroch evanjelistov. Chór v kostole je drevený, rozdelený na dve polovice. V strede je organ vyrobený v roku 1927, t. č. nefunkčný.
Múzeum – myšlienka založiť resp. vytvoriť stálu expozíciu husitského hnutia v tejto lokalite nie je nová. Budova pre tento účel je už prakticky pripravená. Dokončiť bude potrebné interiér a zabezpečiť výstavné exponáty. Súčasťou expozície bude stála národopisná výstava ľudových odevov, pracovného náradia, zariadení, poľovných trofejí a iných artefaktov dokumentujúcich život a dobu, v ktorej žili naši predkovia.
Praha-Evanjelický kostol
Evanjelický kostol
Touto cestou by sme sa chceli obrátiť na organizácie, ale aj jednotlivcov ochotných pomôcť, prípadne prispieť na realizáciu uvedených cieľov.
Účet DEXIA BANKA – kostol – 6037705001/5600
– múzeum – 6037703030/5600
Ak máte záujem o ďalšie informácie, ochotne vám budú poskytnuté na tel. č. 047/4326196.
Za ochotu pomôcť pri realizácii spoločných cieľov všetkým ďakujeme.
Členovia občianskeho združenia PRAHA SEBE


       


   ...ďaľšie obrázky obce Praha:
Praha-Pripravované múzeum
Pripravované múzeum


Email adresa obce:
obec@praha.gityposta.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore