Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
29.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Erb

Prenčov

Skutočná poloha obce Prenčov
 Zvýraznená atrakcia:  Barokový rímsko-katolícky kostol, neogotický evanjelický kostol
   
Prenčov-

Prenčov je obce s rozvinutým poľnohospodárstvom, ovocinárstvom, ľudovou architektúrou a živým folklórom. Prvá zmienka o obci je z roku 1266, ale územie je obývané už od doby bronzovej.
V súčasnosti v obci žije 630 obyvateľov. Obec leží pod dominantným vrchom Sitno, 14 km juhovýchodne od Banskej Štiavnice, ktorá je zapísaná na listine UNESCO.
Prenčovom je bytostne spätá osobnosť Andreja Kmeťa ako kňaza, prírodovedca, archeológa, múzejného zberateľa a priekopníka ochrany prírody na Slovensku, ktorý tu pôsobil takmer 3 desaťročia. So životom A. Kmeťa je možné bližšie sa oboznámiť v pamätnej izbe pri rímsko-katolíckej fare v priestoroch bývalej "sýpky chudoby".
Charakteristická pre obec je ľudová architektúra. Zaujímavé sú predovšetkým vchody do dvorov a okná, ktoré sú obložené kameňmi šambránami a ozdobené ornamentami v podobe kvetov alebo stĺpov. Umelecká nadanosť a zručnosť tunajšieho ľudu sa prejavila aj v prekrásne vyrezávaných drevených štítov, ktoré boli pôvodne pokryté slamou.
Pozornosť si zaslúžia staré kamenné náhrobníky na cintoríne, kamenné kríže a sochy, ktoré sú vyhlásené za kultúrne pamiatky.
Kultúrnymi dominantami sú barokový rímsko-katolícky kostol z roku 1736 a neogotický evanjelický kostol z roku 1900. Vzácnym klenotom obce je aj valcový stredný mlyn poháňaný vodou, ktorý sa ako jediný z 3 mlynov zachoval dodnes.
Tradíciu prenčovských remesiel dopĺňa kováčska vyhňa nachádzajúca sa v strede obce. Zachovaná je tradícia prenčovského kroja, ktorý sa vyznačuje zaujímavým druhom výšiviek a čipiek, pričom jeho pestrosť a krásu možno obdivovať pri rôznych vystúpeniach folklórneho súboru Prenčovan, ktorého piesne a zvyky sú zachytené na CD-nosiči pod názvom Ozveny prenčovského chotára.
Peknú vyhliadku na dedinu a krajinu poskytuje Náučný chodník A.Kmeťa z Prenčova na Sitno, ktorého trasa je označená náučnými tabuľami.
Návštevníci našej obce ocenia aj možnosť športových aktivít v ekologicky čistom a nerušenom prostredí už spomínanú pešiu turistiku, vidiecku turistiku, cykloturistiku a jazdenie na koňoch na majeri "Balkov ranč" vzdialený od obce cca 1,5 km.
Množstvo tichých prírodných zákutí poskytuje dobré hubárske a poľovnícke možnosti a prekrásne okolie je vhodné pre regeneráciu síl.
Prístup do Prenčova:
Z Banskej Štiavnice 14 km, z hontianskych Nemiec 12 km, zo Zvolena 42 km, z Banskej Bystrice 57 km, z Bratislavy 175 km.
Priame autobusové spojenie z Banskej Štiavnice a z Hontianskych Nemiec.
Ubytovanie a stravovanie:
Banská Štiavnica, Svätý Anton, Banský Studenec, Štiavnické Bane, Počúvadlo.

       
Domovská stránka obce:
http://www.prencov.ocu.sk/sk/
Email adresa obce:
starostka@prencov.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore