Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
16.04.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Prešov

Skutočná poloha mesta Prešov
 Zvýraznená atrakcia:  Stála expozícia Bárkányovej zbierky judaík
   
Prešov-Panoráma mesta
Panoráma mesta
Prvá zachovaná písomná zmienka o Prešove je v listine kráľa Belu IV. z roku 1247. V roku 1299 udelil Prešovu kráľ Ondrej III. mestské výsady.
Mesto Prešov leží na 49° severnej zemepisnej šírky a 21° 15' východnej zemepisnej dĺžky, približne v strede regiónu východného Slovenska, obkolesené Košickou kotlinou, Slanskými vrchmi a Šarišskou vrchovinou. Nadmorská výška historického centra, ktoré je vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku, je 252 metrov nad morom.
Prešov má rozlohu 73, 14 km2, je tretie najväčšie mesto na Slovensku a zároveň je metropolou najväčšieho kraja na Slovensku, ktorý pozostáva z 13 okresov. Plní funkciu významného administratívneho centra.
Mesto Prešov dnes tvoria štyri katastrálne územia: Prešov, Solivar, Nižná Šebastová a Šalgovík. Žije tu cca 93 000 obyvateľov. V národnostnej štruktúre výrazne dominujú Slováci, ktorí tvoria 94, 7 % celkového počtu obyvateľov.
Z národnostných a etnických menšín sú zastúpení: Ukrajinci 1,4%, Rómovia 1,2%, Česi 1%, Maďari 0,2% a ostatní 0,5%.
V náboženskej štruktúre najväčší podiel majú rímskokatolíci 57,8%, ďalej nasledujú gréckokatolíci 7,1%, evanjelici a. v. 4,1%, pravoslávni 1,1% a vyznávači ostatných vierovyznaní 0,8%. Bez vyznania je 11,2 % a nezistených 17,9% obyvateľov Prešova.
V oblasti kultúry má Prešov dve stále divadelné scény - Divadlo Jonáša Záborského a Divadlo Alexandra Duchnoviča. V meste sú tri kiná s kapacitou 1 270 miest, amfiteáter pre 6000 divákov.
Služby kultúrneho charakteru poskytujú aj Park kultúry a oddychu a Odborový dom kultúry. Najvýznamnejšími knižnicami v Prešove sú Štátna vedecká knižnica, Univerzitná knižnica a Knižnica P. O. Hviezdoslava.
Zaujímavé múzejné zbierky zhromažďuje a vystavuje vo viacerých expozíciách Krajské múzeum. Unikátna je stála expozícia Bárkányovej zbierky judaík v Židovskej ortodoxnej synagóge. Pozoruhodné výstavy výtvarného umenia pripravuje Šarišská galéria.
Sieť kultúrnych zariadení dopĺňa Hvezdáreň a planetárium, Šarišské osvetové stredisko.
V meste sa nachádza pestrá paleta športových zariadení. Patrí k nim futbalový štadión FC Tatran Prešov s kapacitou 16 000 divákov, zimný štadión VTJ Farmakol Prešov pre 6 500 divákov, mestská viacúčelová hala pre 5 500 divákov.
Letné kúpaliská sú na sídl. III a Delni. Prímestskej rekreácii slúžia lokality Sigord - Zlatá Baňa v Slánskych vrchoch, Drienica - Lysá v Čergove, údolie Svinky a Hornádu v Čiernej hore.
Mesto Prešov má dlhoročné tradície v oblasti vzdelávania. Základné vzdelanie poskytuje 22 základných škôl, ktoré navštevuje približne 14 000 žiakov. Popri štátnych školách sú tu aj alternatívne školy - cirkevné a súkromné. Rozvinuté je stredné školstvo, ktoré zastupuje 37 škôl.
Prešov je tiež významným univerzitným centrom. Sídli tu Prešovská univerzita s Filozofickou fakultou, Fakultou humanitných a prírodných vied, Pedagogickou fakultou, Fakultou zdravotníctva, Fakulta manažmentu, Fakulta športu, Gréckokatolíckou teologická fakultou a Pravoslávnou bohosloveckou fakultou. Súčasťou univerzity je aj Inštitút turizmu a hotelového manažmentu. Technické vzdelanie poskytuje Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove. Na týchto vysokých školách študuje v rozličných formách štúdia vyše 10 000 poslucháčov.
Odvetvová štruktúra priemyslu, umiestneného v Prešove, je výrazne diverzifikovaná. Najvýznamnejším je strojársky, kovospracujúci a konfekčný priemysel. Nachádza sa tu aj drevospracujúci priemysel, ktorý zastupujú dva veľké podniky, a už tradične polygrafický priemysel. Rozsiahly je potravinársky priemysel. Reprezentuje ho 7 väčších podnikov. Unikátnym podnikom je Solivary a. s., jediný závod na ťažbu a spracovanie soli na Slovensku. Priemyselnú štruktúru dopĺňa celý rad menších podnikov a výrobných družstiev.

       
Domovská stránka mesta:
http://www.presov.sk
Email adresa mesta:
msu@presov.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore