Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
26.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Príbelce

Skutočná poloha obce Príbelce
 Zvýraznená atrakcia:  Dominantnou kultúrnou pamiatku obce Príbelce je evanjelický a. v. kostol.
   
Príbelce-

Obec Príbelce - poloha
Obec Príbelce sa nachádza v južnej časti stredného Slovenska, konkrétne v Banskobystrickom kraji, v okrese Veľký Krtíš. Od krajského mesta Banská Bystrica je jej priemerná vzdialenosť 92 km. Od okresného mesta Veľký Krtíš je obec vzdialená približne 9 km.
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1244. Obec sa skladá z pôvodne dvoch samostatných obcí, Horné a Dolné Príbelce. Dnes ich rozdeľuje už len štátna cesta. Pod obec Príbelce patrí aj osada Škriavnik, ktorá je vzdialená od obce asi 2 km.
V súčasnosti majú Príbelce 558 obyvateľov a patrí k stredne veľkým obciam v okrese Veľký Krtíš.
Obec leží na hranici dvoch geomorfologických celkov, Ipeľskej kotliny a Krupinskej planiny. Príbelce majú zaregistrované tri maloplošné chránené územia: Gaštany jedlé, chránený areál Holica s výskytom jaseňa mannového a prírodný útvar Kamenná žena.
Príbelce-

Kamenná žena predstavuje príklad geologicky a morfologicky zaujímavého bralného útvaru tzv. skalný hríb, ktorý je andezitového pôvodu. Výška útvaru je 410 cm, šírka na vrchole je 115 cm a pri päte 52 cm. Prírodný útvar vznikol selektívnym zvetrávaním. Okrem spomenutého skalného hríba je zaujímavá aj okolitá vegetácia, ktorá predstavuje významné stanovištia teplomilnej fauny a flóry.
Z prírodného i turistického hľadiska je zaujímavým miestom piesková baňa v časti obce Horné Príbelce, ktorá je bohatá na nálezy skamenených pozostatkov predhistorických morských živočíchov (žraločích zubov, úlomkov schránok lastúrnikov, mäkkýšov) a rastlín. V obci Príbelce je vybudovaný aj náučný chodník „Holica“ Horné Príbelce, ktorý má dĺžku 2595m.
Dominantnou kultúrnou pamiatku obce Príbelce je evanjelický a. v. kostol. Nachádza nad obcou v hornej časti obce v príjemnom prostredí obkolesený niekoľkými obrovskými lipami. Je postavený pôvodne v gotickom slohu a datovaný do 13. storočia, s neskôr pristavanou mohutnou vežou. Prestavaný a opevnený kamenným renesančným obranným múrom so vstupnými bránkami bol v 17. storočí. Vzácnou kultúrnou a historickou pamiatkou je neskorobarokový oltár z roku 1769 a kazateľnica v ľudovom baroku približne z roku 1770. Najstarší zvon je z roku 1745.
K ďalším kultúrnym pamiatkam patria zvonice. V časti Dolné Príbelce sa nachádza ľudová drevená zvonica z 19. storočia. V časti Horné Príbelce je to murovaná zvonica z konca 18. storočia so šindľovou strechou.
Ďalšou kultúrnou pamiatkou je kaštieľ, ktorý sa nachádza v hornej časti obce, postavený v prvej polovici 18. storočia, neskorobarokovom slohu. Je to bloková budova s obdĺžnikovým pôdorysom, krytá mandzardovou strechou. V miestnostiach sú čiastočne zachované kláštorné klenby a trámové stropy.
Príbelce-

Z kultúrneho hľadiska sú dôležité aj pamätné tabule, ktoré pripomínajú pôsobenie významných osobností v obci – básnika Janka Kráľa a učiteľa Jána Rotaridesa a etnografa Jána Čaploviča, ktorý sa v Príbelciach narodil.
V okrese Veľký Krtíš je obec Príbelce jedným z najvýznamnejších reprezentantov tradičnej ľudovej kultúry a folklóru. Zvláštnosťou tejto obce je vzťah jej obyvateľov k tradíciám a dedičstvu predkov v podobe zachovávania ľudovej kultúry a umenia v miestnych zvykoch, piesňach a tancoch.
V obci Príbelce pôsobí folklórna skupina Bažalička Príbelce – Plachtince, ktorá vznikla v roku 1995 zlúčením FSk z Príbeliec a Plachtiniec. Vedúcim FSk od jej vzniku je Juraj Matiaš. FSk sa snaží zachovávať autentický folklór, udržiavať zvykoslovia a tradície obce, uchovávať a zveľaďovať kroj. FSk Bažalička sa pravidelne zúčastňuje rôznych folklórnych podujatí v rámci regiónu, Slovenska, ale aj v zahraničí. Medzi najväčšie úspechy Bažaličky patrí získanie titulu "Laureát prehliadky" na celoštátnej prehliadke dedinských folklórnych skupín Nositelia tradícií v roku 2000 v Rimavskej Sobote, Zlaté pásmo s postupom na celoslovenskú prehliadku, na krajskej prehliadke Nositelia tradícií v roku 2005 v Banskej Bystrici a Laureát prehliadky o cenu Mikuláša Senku v auguste 2005 v Dubnici nad Váhom. V roku 2004 z príležitosti 10. výročia jej vzniku a 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci Príbelce vydali svoj prvý CD nosič, na ktorom je nahraných 36 ľudových piesní za hudobného sprievodu ĽH Mladosť z Banskej Bystrice. V roku 2009 účinkovala Bažalička v dokumentárnom filme STV Zima v Honte, kde sa predstavila vianočným a zimným zvykoslovným pásmom.

        Príbelce-


   ...ďaľšie obrázky obce Príbelce:
Príbelce-
Príbelce-
Príbelce-
Príbelce-
Príbelce-
Príbelce-
Príbelce-
Príbelce-
Príbelce-
Príbelce-
Príbelce-
Príbelce-


Domovská stránka obce:
http://www.pribelce.ocu.sk
Email adresa obce:
pribelce@gmail.com

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore