Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
14.06.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Púchov

Skutočná poloha mesta Púchov
 Zvýraznená atrakcia:  3 Kostoly, Púchovské múzeum
   
Púchov-

Na oboch brehoch Váhu, obkolesený Bielymi Karpatmi, Javorníkmi a Strážovskými vrchmi, leží takmer 20-tisícový Púchov.
Prvýkrát sa o ňom zmieňuje listina kráľa Belu IV. z roku 1243. Základom púchovskej kultúry sa stali archeologické nálezy baróna Hoenninga z konca 19. storočia, ktoré sa nachádzali v okolí Púchovskej skaly. Tradičnými remeslami, rozvojom ktorých mesto rástlo, bolo súkenníctvo, hrnčiarstvo a kníhtlač. Dnes najvýznamnejšími historickými pamiatkami sú tri kostoly a Župný dom - dnes sídlo Púchovského múzea, ktorý dal postaviť Imrich Marcibányi.
Mesto dopĺňajú mestské časti Horné Kočkovce, Nosice, Hoštiná, Ihrište, Hrabovka a Vieska-Bezdedov.
Z historických pamiatok je zachovaný Župný dom, sídlo múzea Púchovskej kultúry a nachádzajú sa tu obradné a reprezentačné priestory mesta. Najvýznamnejšími kultúrnymi pamiatkami v meste sú dva katolícke a jeden evanjelický kostol. Evanjelický kostol na ulici Moravskej, rímsko-katolícky kostol na Námestí slobody a v Horných Kočkovciach. Pamätná evanjelická fara má priamy vzťah k dvom osobnostiam - Vladimírovi Royovi a Jánovi Amosovi Komenskému.
Púchov je mestom divadla, folklóru a športu. Medzi najnavštevovanejšie akcie patrí Vítanie jari /marec-apríl/, Folklórny Púchov /Jún/, Púchovský jarmok - 3. sobota v mesiaci september, Mikulášsky jarmok /december/ a Silvester na Pešej zóne.
Na mieste dnes už neexistujúcej Marczibányiho záhrady vyrástla oddychová zóna. Jej zaujímavosťou je chodníková fontána v štýle historického nálezu z Púchovskej skaly.
Pri prekopávaní Púchovskej skaly sa našlo množstvo pozoruhodných nálezov. V roku 2005 Mesto Púchov vybudovalo pri Púchovskej skale oddychovú zónu.
V roku 1996 získalo mesto dva prívlastky- okresne a vysokoškolské.
Hlavná pozornosť predstaviteľov mesta je v posledných rokoch upriamená na oživenie bytovej výstavby
Pre návštevníkov Púchova sú k dispozícií ubytovacie zariadenia:
Hotel Wili, ul. 1. mája, sa nachádza v centre mesta pri športovom areáli.
Matador Business Centre na Streženickej ceste.
Športklub - športový areál ŠK Matador.
Penzión KORONA , ul. Štefánikova.

       
Domovská stránka mesta:
http://www.puchov.sk
Email adresa mesta:
msu@puchov.sk; sekretariat@puchov.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore