Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
29.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Brezno

Skutočná poloha mesta Brezno
 Zvýraznená atrakcia:  Mariánsky stĺp
   
Brezno-

Mesto Brezno sa nachádza priamo v strede Slovenska. Leží v atraktívnom prírodnom prostredí v strednej časti Horehronského podolia, vo vnútri Breznianskej kotliny.
Mesto je zo severu lemované horskými masívami Nízkych Tatier, z juhu Slovenským rudohorím. Charakter krajiny odpradávna formuje horný tok rieky Hron. Mesto Brezno sa označuje ako vstupná brána do priľahlých oblastí cestovného ruchu - Nízke Tatry, Čierny Hron, Horehron. Mesto má bohatú históriu, vzniklo ako banícka osada.
Najstaršia známa písomná zmienka pochádza z roku 1265, v roku 1380 udelil Ľudovít I. Breznu mestské privilégiá a v roku 1650 vstúpilo do spoločnosti slobodných kráľovských miest.
Kultúrne pamiatky: Radnica - renesančná budova zo 16. stor., v rokoch 1779-1780 prestavaná v neskorobarokovom slohu.
V súčasnosti je sídlom Informačného centra a Horehronského múzea, kde je stála expozícia o živote a kultúre ľudu na Horehroní.
Zaujímavosťou múzea je Brezniansky poklad z neskorej doby bronzovej objavený v roku 1882, ktorého časť je tu vystavená.
V starom meštianskom dome zo 16. stor. je umiestnená stála expozícia "Brezno v premenách času".
Piaristický kláštor - baroková budova postavená v rokoch 1694-1713 získala neskoršími úpravami klasicistický ráz. V jeho kaplnke sa nachádza tabuľová maľba sv. Barbory z krídlového oltára a polychrómovaná drevorezba madony s dieťaťom, pochádzajúce z konca 15. stor.
Mestská veža - klasicistická stavba z r. 1830 slúžila v minulosti ako strážna veža a zvonica.
Mariánsky stĺp - baroková pamiatka, stojaca na mieste prvého farského kostola, ktorý zhorel pri požiari v r. 1517.
Dominantným urbanistickým priestorom mesta je štvorcové námestie, svojím tvarom a rozlohou ojedinelé na Slovensku.
V okolí Brezna sú rovnako vhodné podmienky pre zimné ako aj pre letné športy.

Brezno-       
Domovská stránka mesta:
http://www.brezno.sk
Email adresa mesta:
primator.msu@brezno.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore