Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
24.07.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


Deutch

Ratkovské Bystré

Skutočná poloha obce Ratkovské Bystré
 Zvýraznená atrakcia:  Symboly obce
   
V modrom štíte zlatý vták, sedliaci na korune strieborného listnatého, prirodzeného stromu, vyrastajúceho zo strieborného trávnatého kopca, vpravo od kmeňa dva strieborné, sklonené lemeše, ľavý obrátený, vľavo strieborné sklonené čerieslo.
Obec leží v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria v doline Západného Turca. Najstaršia písomná zmienka o nej je z roku 1413. Postupne patrila viacerým zemepánskym rodom.
Obyvateľstvo obce sa v minulosti popri pastierstve zaoberalo aj baníctvom, neskôr i súkenníctvom.
V roku 1964 sa k obci pričlenila aj obec Fillier, ktorej historický sídlištný vývoj je ešte starší.
Pri tvorbe obecných symbolov sa zohľadnil obsah historických sfragistických pamiatok oboch pôvodne samostatných obcí. Na dokumentoch z rokov 1866 a 1867 sa zachoval odtlačok takmer o sto rokov staršieho historického pečatidla obce Ratkovské Bystré s kruhopisom SIGILLVM POSSESION(IS) BISZTRA 1768. V jeho strede z kopca vyrastá košatý strom a na jeho korune stojí vták. Na dokumentoch z roku 1867 sa zachoval aj odtlačok typária obce Fillier z roku 1827 s kruhopisom: SIGILLUM OPPIDI FILLER A(NN)O 1827. V jeho strede sú vyobrazené vpravo hrotmi nadol, ostrím odvrátené dva lemeše, vľavo hrotom nadol smerujúce čerieslo.
V prvom prípade ide o prírodný motív, v druhom obraze je znázornený typický poľnohospodársky motív - radlice. Pri tvorbe erbu obce sa tak dominujúcim heraldickým prvkom stal pôvodný historický symbol obce a doplnil sa o figúry z historického symbolu pričlenenej obce Filier, pričom sa rešpektovala poloha radlíc z historického typária.
Sfragistickú rešerš a návrh erbu obce spracoval prof. Jozef Novák 10.júna 1977. Erb v tejto podobe je jedinečný a historicky správny.
Vlajka obce Ratkovské Bystré pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (1/8), žltej (1/8), modrej (1/8), bielej (2/8), modrej (1/8), bielej (1/8) a modrej (1/8) a ukončená je tromi cípmi.
Symboly obce sú zaevidované v Heraldickom registri Slovenskej republiku pod signatúrou R-59.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore