Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
24.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Brhlovce

Skutočná poloha obce Brhlovce
 Zvýraznená atrakcia:  Skalné obydlia
   
Brhlovce-Skalné obydlie
Skalné obydlie
Obec Brhlovce leží v kotline obklopenej miernymi svahmi, ktoré patria k južnému úpätiu Štiavnického pohoria. Vzdialená je 15 km východne od okresného mesta Levice.
Tvárnosť okolia obce sformovala sopečná činnosť treťohôr, čoho dôkazom sú tunajšie lokality pórovitých andezitových tufov a tufitov. V doline obce je začiatok potoka Búr.
Okolie bolo osídlené už v dobe kamennej, o obci sa však prvá písomná správa zachovala už z roku 1245, kedy sa spomína pod názvom Burfen, neskoršie Horné Brhlovce. V chotári obce v 16. storočí vznikla ďalšia zemianska dedina, doložená v roku 1542 ako Boorfeni, neskoršie Tegsesborfo, Dolné Brhlovce. K zlúčeniu dvoch samostatných Dolných a Horných Brhloviec, ktoré stavebne súviseli, došlo v roku 1952 pod terajším názvom Brhlovce.
Takto sa stali známym, vyhľadávaným miestom domácich a zahraničných turistov kvôli skalným obydliam, vykresaným do ľahko spracovateľného tufu a tufitu v miestnej časti, známym pod názvom "Šurda", kde celá ulica s obytnými a hospodárskymi priestormi v skale bola v roku 1983 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry, do ktorej patria aj dva ľudové domy v obci, ktoré ležia mimo pamiatkovej rezervácie.
Skalné obydlie, usadlosť č. 142 obdržala medzinárodné ocenenie za záchranu a reštauráciu architektonickej pamiatky Europa Nostra 1993.
Brhlovce-Komín zo skalného obydlia
Komín zo skalného obydlia
Z dôvodu mimoriadneho záujmu návštevníkov o tieto vzácne a ojedinelé pamiatky, Tekovské múzeum v Leviciach v roku 1992 zriadilo muzeálnu expozíciu v usadlosti č. 142, ktorá dokumentuje tunajšiu zvláštnu formu ľudového obydlia, staviteľstvo a bytovú kultúru obyvateľov Brhloviec.

       
Domovská stránka obce:
http://www.brhlovce.sk
Email adresa obce:
obec@brhlovce.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore