Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
14.06.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Deutch

Rozložná

Skutočná poloha obce Rozložná
 Zvýraznená atrakcia:  Kamenný kostol
   
Rozložná-

Obec leží v severozápadnej časti Slovenského krasu, v doline potoka Rozložnica. Patrí jej rozsiahly chotár 1259 ha poľnohospodárskej pôdy a lesné porasty bohaté na dreviny ale aj zver. Samotná obec je teda srdcom okolitej panenskej prírody.
Prvú osadu v údolí Rozložnice založili z pastierskych rodín Bebekovci pod názvom ROSUSNA (1258). Je to práv písomná zmienka o obci. Pomenovali ju podľa rozdvojenej cestnej vetvy - rosuchy, čiže rázsochy.
V roku 1548 obec vlastnil František Bebek, župan Gemerskej stolice. V 16. A 17. storočí sa obyvatelia zaoberali pastierstvom, furmančením a baníctvom.
V roku 1611 postavili drevenú kazateľnicu na mieste, kde predtým pochovávali mŕtvych. Obyvatelia došlí z úbočí Veterníka spaľovali svojich zomretých práve na vrchole Veterníka. Práve na týchto miestach sú dodnes pozostatky kamennej budovy a kamenných hrobov obyvateľov osady Rosusnej.
Obec už v 17. storočí mala svoj erb: NAD LEMEŠOM DVE RUŽIČKY. Zachoval sa na odtlačku obecného pečatidla s kruhopisom "SIGILLYM PAGI ROZLOZNA", ktorý overuje záznam z roku 1653 a nachádza sa v Prothoc.Pechanialum (protokol ev.cirkvi v Revúcej).
V roku 1768 bol na príkaz zemepána postavený kamenný kostol a obyvatelia obnovili aj faru.
Rok 1840 bol charakteristický príchodom farára Ladislava Bottu, ktorý sa zaslúžil o výstavbu novej fary a zakúpenie ostárneho obrazu.
Syn obecného farára Ladislava Bottu významný historik a národovec Július Botto, sa narodil v roku 1848 na novej fare v Rozložnej. Bol zakladateľom a učiteľom prvého Slovenského gymnázia ako aj prvej obchodnej spoločnosti JEDNOTA.
Po ukončení I. sv. vojny r. 1918 vznikom Československej republiky dostala obec dnešný stály názov ROZLOŽNÁ.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore