Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
16.04.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Rožňava

Skutočná poloha mesta Rožňava
 Zvýraznená atrakcia:  Gotický katedrálny kostol Nanebovzatia Panny Márie
   
Rožňava-Pohľad na mestské námestie
Pohľad na mestské námestie
Viac ako 700-ročné banícke mestečko Rožňava leží v srdci malebného horného Gemera, ktorý ponúka návštevníkom nevšedné zážitky v každom ročnom období. Rožňava je okresným mestom s 20 000 obyvateľmi, významným strediskom cestovného ruchu a východiskom pre poznávanie prírodných krás aj kultúrno-historických pamiatok tohto krásneho regiónu. Každá cesta z mesta vedie k unikátnym turistickým zaujímavostiam ako hrad Krásna Hôrka, kaštieľ Betliar, nositeľ prestížnej ceny Europa Nostra a unikátne jaskyne, zaradené na zoznam UNESCO: Domica, Gombasecká, Jasovská a Ochtinská aragonitová jaskyňa. Mesto je vynikajúcim východiskovým bodom pre výlety do Slovenského krasu a je jednou zo zastávok turistickej cesty zvanej Gotická cesta.
Prvá písomná zmienka o Rožňave pochádza z roku 1291, keď kráľ Ondrej III. daroval toto územie ostrihomskému arcibiskupovi. Celá história mesta je úzko spätá s výnosnou ťažbou zlata, striebra, medi a neskôr železnej rudy, čo sa stalo základom rozkvetu architektúry, kultúry, vzdelanosti, umenia i remesiel.
Koncom 15. storočia vznikla dnes známa urbanistická štruktúra historického jadra mesta, pozostávajúca z priestranného námestia, najväčšieho stredovekého námestia štvorcového pôdorysu na Slovensku, obklopeného honosnými meštianskymi domami a zo siete ulíc. Tu je sústredená väčšina architektonických pozoruhodností mesta ako sú: renesančná strážna veža, radnica, biskupský palác, kláštor vincentiek, budova bývalej baníckej komory, evanjelický kostol, jedna z najcennejších klasicistických stavieb na Slovensku. Najkrajšou a zároveň najvýznamnejšou pamiatkou mesta je gotický katedrálny kostol Nanebovzatia Panny Márie zo 14. storočia. Historické jadro môžu návštevníci mesta obdivovať aj z výhliadkovej pavlače renesančnej strážnej veže.
S bohatou baníckou históriou mesta sa môžu oboznámiť v Baníckom múzeu, pri ktorom je zriadená aj expozícia predstavujúca rozmanitú prírodu Slovenského krasu a novozriadená historická expozícia.
Ďalšie informácie o Rožňave o okolí podá Turistické informačné centrum Rožňava, Námestie baníkov 32, 048 01 Rožňava, tel: 058/7328101, fax: 058/7324837, e-mail: tic.roznava@stonline.sk.

       
Domovská stránka mesta:
http://www.roznava.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore