Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
22.02.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Šaľa

Skutočná poloha mesta Šaľa
 Zvýraznená atrakcia:  Renesančný kaštieľ, socha sv.Trojice, rím.-kat.kostol sv.Margity
   
Šaľa-Rímsko-katolícky kostol sv. Margity Antioch v Šali
Rímsko-katolícky kostol sv. Margity Antioch v Šali
Naše mesto má vzhľadom na vynikajúcu polohu veľmi dobré cestné a železničné spojenie s okolitými mestami - Nitra, Nové Zámky, Galanta, Dunajská Streda, ale aj so vzdialenými Košicami, Prahou a Budapešťou.
Mesto Šaľa pozitívne rozvíja priateľské vzťahy so svojimi družobnými mestami Kuhmo vo Fínsku, maďarským Oroslányom a Telčom v Čechách.
Od roku 1996 je mesto Šaľa je sídlom jedného zo 7 okresov Nitrianskeho kraja.
Najvýznamnejšou pamiatkou na území mesta je renesančný kaštieľ, pôvodne vodný hrad. V súčasnosti je sídlom štátneho okresného archívu.
V centre mesta návštevníkov upúta pohľad na Námestie sv. Trojice so sochou sv. Trojice, Rímsko-katolícky kostol sv. Margity, hotel a budovy mestského a okresného úradu.
Šaľa-Renesančný kaštiel - pôvodne vodný hrad, kultúrna pamiatka, sídlo Štátneho okresného archívu v Šali
Renesančný kaštiel - pôvodne vodný hrad, kultúrna pamiatka, sídlo Štátneho okresného archívu v Šali
Celkovú príjemnú atmosféru centra dotvára pešia zóna. Návštevníkom mesta a aj domácim občanom je tu k dispozícii bohatá obchodná sieť i množstvo zariadení poskytujúcich služby.
V Šali dnes sídlia správne, súdne, školské, zdravotnícke a kultúrne inštitúcie. V meste sa nachádza 7 základných škôl, ZUŠ, gymnázium, SPŠ, SPŠCH, SOUCH, SOUP. Je mestom s viacerými významnými podnikmi a rozvinutým priemyslom i poľnohospodárstvom, rozvíjajúcou sa terciálnou sférou a športovo-rekreačnou základňou. Tú zastrešujú športová hala a kolkáreň, tenisové kurty, kúpalisko, areál vodných športov na vodnom diele Kráľová, plavárne, fitnescentrá, sauny, futbalové ihriská a zimný štadión. Jazdecký šport sa intenzívne rozvíja na SOUP.
Lužné lesy vážskych meandrov sú rajom pre rybárov a poľovníkov.
Splavnenie dolného toku Váhu je predpokladom pre využitie rieky nielen pre rekreačné, ale aj dopravné účely.
V meste sú vhodné podmienky pre kultúru, ktoré zabezpečujú dom kultúry a spoločenský dom v Šali-Veči, dve kiná, divadelná a estrádna sála, bábková sála, letné kino. V Šali sa organizujú celoslovenské podujatia Šaliansky Maťko a Zlatá priadka. Kultúrno-spoločenská organizácia každoročne usporadúva divadelný festival Šaľaniny, ktorý sa stretáva s veľkou priazňou divákov.

       
Domovská stránka mesta:
http://www.sala.sk
Email adresa mesta:
info@sala.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore