Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
20.06.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Šarovce

Skutočná poloha obce Šarovce
 Zvýraznená atrakcia:  Trasa k mostu Mária - Valéria cez Dunaj
   
Šarovce-Obrázky zo Šaroviec
Obrázky zo Šaroviec
Na pravom brehu dolného roku rieky Hron v juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny na žírnej rovine sa rozprestiera obec ŠAROVCE.
Obec má bohatú minulosť, ktorá je podrobne opísaná v publikácii profesora archeológa Bohuslava Novotného s názvom ŠAROVCE.
Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1245, kde sa spomína "VILLA SARO". Najväčší rozmach zaznamenala obec v 18. storočí, kedy sa v Hrone ryžovalo zlato, prevládal chov koní a v obci boli zastúpené všetky remeslá súvisiace s poľnohospodárstvom a spracovaním poľnohospodárskych produktov.
Šarovce dnes predstavujú modernú multikulturálnu obec. Na žírnej rovine, určenej pre pestovanie poľnohospodárskych plodín hospodária družstva i SHR.
Obec má okrem kanalizácie kompletnú infraštruktúru (voda, plyn, elektrina, spoje, ČOV) a mnoho voľných budov vhodných na podnikanie.
Veľmi dobrú geografickú polohu z hľadiska podnikania i cestovného ruchu. Po dobudovaní mostu Mária - Valéria cez Dunaj obec Šarovce bude jednou z východiskových trás, cez ktorú sa bude prechádzať v rámci vzájomného turistického ruchu s Maďarskom.
Napriek tomu, že v obci sú všetky podmienky na podnikanie je pomerne málo podnikateľov, avšak v obci úspešne podnikajú:
GROSZ INTERNATIONALE SPEDITION & TRADING - medzinárodná doprava
BAŠKA -opravy motorových vozidiel
SHR-KLÁRA KIŠŠOVÁ -zeleninárstvo
Obecný podnik SLUŽBY ŠAROVCE (chránená dielňa)- separovaný zber odpadu) túto službu poskytuje pre 14 okolitých obcí - tel. 036/7792056
- hľadá partnerstvo pre lepšie využitie surovín
POHOSTINSTVÁ-ŠPORT, GAŠPAR
Predajne potravín - ABC, ABC PLUS, GRANUS, JEDNOTA
MOTEL LAGÚNA
T&M - medzinárodná preprava
Občianske združenie "SPOLOČNÁ BUDÚCNOSŤ", ktorého cieľom je zvýšenie zamestnanosti a vzdelania rómskych občanov, využitie voľného času v rámci tanečného a speváckeho súboru.
CENTRUM POMOCI - neštátne zariadenie pre starých osamelých občanov (15 lôžok), jeho súčasťou je i škola pre mentálne postihnuté nevzdelávateľné deti.
Okrem plnohodnotného využitia voľného času v obci - na brehoch rieky Hron, rybníkoch, prípadne v poľovníckych revíroch PZ BAŽANT alebo v areáli TJ KLAS ŠAROVCE, obec je veľmi dobrým východiskom pre výlety do blízkych termálnych kúpalísk Margita-Ilona (15 km), Santovka (10 km), Dudince (28 km), Podhájska (25 km), Štúrovo (30 km).
Obec privíta akékoľvek kontakty na rozšírenie podnikania v obci. Má dostatok voľných pozemkov, voľných budov, pracovné sily. Očakávame Vás u nás !

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore