Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
24.07.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


Deutch

Sása

Skutočná poloha obce Sása
 Zvýraznená atrakcia:  Krásna príroda
   
Obec Sása s rozlohou KM 4,51 km2, intravilán 0,079 km2, poľnohospodárska a orná pôda 3,3 km2, lesná pôda, lesy 4,8 km2 leží v údolí potoka Turca, obkolesená horami.
Nad ňou sa vypína vrch Hradište, na ktorom sa nachádzal hrad pán Sása, podľa ktorého vzniklo aj pomenovanie obce, podľa toho vznik obce sa datuje asi v 12.-13. storočí.
Etymologický rozbor vzniku obce uvádza až tri alternatívy, ktoré sú zachytené v obecnej kronike.
Počet obyvateľov v obci je 127, prevažná väčšina nezamestnaných, možnosti zamestnania v regióne nie sú žiadne. Po likvidácii ŠM poľnohospodárstvom v obci sa zaoberá Poľnoblh, s.r.o. Hnúšťa.
Obec môže poskytnúť návštevníkom pokochať sa krásou prírody, turistikou, zberom lesných plodov a liečivých rastlín.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore