Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
01.12.2023
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Sebedín Bečov

Skutočná poloha obce Sebedín Bečov
 Zvýraznená atrakcia:  Bohaté okolité lesy
   
Sebedín Bečov-

Obcou, ktorá hraničí už s okresom Zvolen, prechádza cesta z Banskej Bystrice na Dolná Mičiná a Čerín.
spojená obec Sebedín-Bečov je skupinová cestná obec. Nachádza sa v južnej časti Zvolenskej kotliny v údolí potoka Zolná.
Obec leží vo výške 365 m n.m., 17 km JV od Banskej Bystrice.
Najstaršia zmienka o Sebedíne je známa z r. 1294. Od r.1424 patrila k vígľašskému hradnému panstvu. Od 16. st. do r. 1848 ju vlastnili zemianske rodiny, najdlhšie Zolnayovci.
Obyvatelia sa zamestnávali poľnohospodárstvom, chovom dobytka a oviec.
Sebedín Bečov-

Bečov vznikol v pol. 14. st., bol zemianskou portálnou obcou. Leží vo výške 386 m n.m. 15km JV od Banskej Bystrice. V prvej pol. 14.st. - 16. St. obec patrila zemanom Mičinej, potom Hronseku a neskoršie k vígľašskému hradnému panstvu a pod vlastníctvo zemianskych rodín.
Roku 1964 bol Bečov zlúčený so Sebedínom.
Obec nemá kostol. Občania časti Bečov navštevujú kostol v Hrochoti, občania časti Sebedín navštevujú kostol v Očovej.
Zvonice sú v oboch častiach obce. V časti Bečov je zvonica z druhej pol. 18.st. barokového typu. Je to jednoduchá stavba štvorcového pôdorysu s cibuľovitou strechou.
Zdola Bečova sa nachádza budova starého mlyna na vodný pohon.
Sebedín Bečov-

V minulosti bolo obľúbené u žien tkanie kobercov, vyšívanie krivou ihlou, muži ovládali výrobu lyžíc, habariek a naberačiek z dreva.
Okolie obce je vyhľadávané hubármi, na lúkach i blízkych lesoch rastie množstvo húb, lesných plodov a liečivých bylín.

       


   ...ďaľšie obrázky obce Sebedín Bečov:
Sebedín Bečov-


Domovská stránka obce:
http://www.polana.eu
Email adresa obce:
sebedin-becov@stonline.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore