Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
01.12.2023
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Erb

Sečovská Polianka

Skutočná poloha obce Sečovská Polianka
 Zvýraznená atrakcia:  Najbohatšie numizmatické nálezisko vranovského regiónu
   
Sečovská Polianka-Vlajka obce
Vlajka obce
Obec leží v Ondavskom výbežku Východoslovenskej nížiny na náplavnom kuželi Cabovského potoka. Východnú časť chotára tvorí niva Tople. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 130 m.
Priemerná ročná teplota sa pohybuje v rozmedzí 8 - 9 °C a ročný úhrn zrážok dosahuje úroveň 600 mm. Je začlenená do okresu Vranov n/T.
V súčasnom období sa obec čo do počtu obyvateľov radí medzi najväčšie obce Vranovského okresu. V obci funguje plnoorganizovaná škola, v ktorej sa vyučuje 420 detí. Okrem bohatej obchodnej siete v obci existuje zdravotnícke zariadenie s praktickým, detským a zubným lekárom a lekárňou.
Prvá písomná zmienka: 1272 (t.r. 729. Výročie).
Začiatkom 70.tych rokov nadšený amatérsky archeológ Juraj Macák objavil v katastri obce praveké črepy - z mladšej doby kamennej a po ďalšom výskume rôzne iné predmety: črepy z hrubých hrncov, tenších a stredne hrubých misiek, pekáčov, niektoré z nich sú bohato zdobené. Najcennejším predmetom je malá, 10 cm vysoká plastika znázorňujúca ženu.
Ďalším zaujímavým nálezom, objaveným na školskom dvore v roku 1992, je poklad pozostávajúci z 406 kusov strieborných mincí z prvej polovice 17. storočia. Ak k tomu prirátame 376 mincí nájdených v roku 1962 takisto na tomto školskom dvore, výslednou hodnotou 782 mincí je Sečovská Polianka najbohatším numizmatickým náleziskom vranovského regiónu.
Sečovská Polianka-Kostol v obci Sečovská Polianka
Kostol v obci Sečovská Polianka
Čo sa týka finančných služieb, v Sečovskej Polianke je expozitúra VÚB a taktiež pobočka Slovenskej pošty. Obec si zachovala vlastnú prevádzkáreň, ktorá zabezpečuje drobné služby obyvateľstvu, ako je sklenárstvo, kaderníctvo, výroba zámkovej dlažby, pohrebné služby, poskytovanie mechanizačných prostriedkov, ako aj vývoz TKO.
Ani kultúrny život v obci nezaostáva za ostatnou činnosťou. Každoročne sa od jari do jesene konajú rôzne kultúrne podujatia od "Stavania májov, cez Dožinkové slávnosti, na jeseň celookresnú súťaž talentov v speve ľudových pesničiek "Spieva celá rodina" a už tradičný "Poľančanský jarmok" (tohoto roku 27. októbra 2001 bude spojený s okresnou výstavou drobnochovu), ktorý uzatvára rok. Na všetkých týchto podujatiach dobrú atmosféru vytvára vlastný folklórny súbor "Bukovina" s desaťročnou tradíciou. Tento kolektív zanietených ľudí je ozdobou obce a nositeľom zachovávanie ľudových tradícií, ktoré majú v obci hlboké korene.
Ani šport nie je v obci zanedbateľný. Nesmie chýbať futbal, ale ani na iné športy sa nezabúda. Veľmi dobre si začali viesť stolní tenisti a ženy sa tiež nedajú zahanbiť, pretože dvakrát týždenne sa stretávajú v miestnej cvičebni, aby si zlepšili svoju kondíciu.
Únia žien pri všetkých slávnostných príležitostiach pripravuje výzdobu k tomu ktorému podujatiu a taktiež robí vlastné výstavky či už ručných prác, alebo tradičných výzdob na veľkonočné a vianočné sviatky.
Snáď najväčšou športovou akciou je každoročne turistický pochod "Z Polianky do Polianky", ktorého 18. ročník sa konal dňa 12.5.2001. Na tomto podujatí sa stretávajú účastníci dvoch obcí a to: Sečovské Polianky (okres Vranov n/T, Prešovský kraj) a Košickej Polianky (okres Košice, Košický kraj) za aktívnej účasti turistov nielen zo Sečovskej Polianky, ale aj zanieteného turistu Mikuláša Jefanova z Vranova, ktorému vďačíme za krásnu 20 km trať po lesnom chodníku, dlhú 20 km. Zo strany Poľančanov Košičanov tu je stále zastúpenie turistického oddielu Lokomotíva Košice a 1. Slovenského cykloturistického klubu, ktorý má vlastnú cyklotrasy.
Toto krásne podujatie vyvrcholí každý rok v inej obci, čiže na budúci rok bude záver podujatia s vylosovaním tomboly a turistickým gulášom v Košickej Polianke.
Pri grécko, ale i rímskokatolíckom kostole fungujú zbory, ktoré majú svoje miesto nielen u nás v obci, ale sú známe svojou činnosťou v celom okrese.
Katastrom obce preteká rieka Topľa. Práve na tejto rieke je v blízkosti obce postavená priehrada tzv. HAŤ.
Toto miesto slúži ako miestna rekreácia nielen pre obyvateľov obce Sečovská Polianka, ale aj priľahlých obcí pri vodnom toku Topľa: Dlhé Klčovo, Parchovany, Dvorianky a Cabov. Toto miesto je čo do budúcnosti ideálne pre rozvoj turistiku a rekreácie v regióne Vranov a Trebišov.
Sečovská Polianka-Kostol v obci Sečovská Polianka
Kostol v obci Sečovská Polianka
Jedinou atrakciou Sečovskej Polianky je Pštrosia farma, v súkromnom vlastníctve Jozefa Urbana.
Základné stádo tvorí 7 kusov pštrosov a majiteľ počíta s jeho rozšírením.

       


   ...ďaľšie obrázky obce Sečovská Polianka:
Sečovská Polianka-Hať na rieke Topľa
Hať na rieke Topľa
Sečovská Polianka-Folklórny súbor
Folklórny súbor
Sečovská Polianka-Folklórny súbor
Folklórny súbor
Sečovská Polianka-Pštrosia farma
Pštrosia farma


Domovská stránka obce:
http://www.secovskapolianka.ocu.sk
Email adresa obce:
ousp@he.psg.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore