Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
27.09.2023
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Deutch
Erb

Brzotín

Skutočná poloha obce Brzotín
   
Brzotín-

Obec Brozotín leží v Rožňavskej kotline na nive Slanej a jej prítokov pod mohutným masívom Silickej planiny.
Obec je doložená v roku 1242 v donácii, kde sa spomína dolovanie zlata, vznikla však na st. osídlení. Patrila Bebekovcom, od r. 1923 Máriássyovcom. Tí tu postavili na mieste starej pevnosti hrad. V roku 1956 ho dobili Turci, v roku 1573 ho aj zbúrali. Erb obce pochádza z roku 1575 a zobrazuje banícky motív, tvorí ho v zelenom poli štítu medzi strieborným /bielym/ čerieslom a kladivkom strieborný /biely/ dvojramenný kríž.
Od roku 1557 bola obec poplatná Turkom V novoveku sa obyvatelia okrem baníctva zaoberali poľnohospodárstvom a remeslami. V roku 1847 tu postavili vysokú pec. V roku 1828 mala obec 1211 obyvateľov a 164 domov. Železiarske podniky zanikli koncom 19. storočia. V rokoch 1938 - 45 bola obec pripojená k Maďarsku. Dnes obyvatelia pracujú v poľnohospodárstve a v priemyselných podnikoch.
Brzotín-

Brzotín-


       
Domovská stránka obce:
http:// www.brzotin.sk
Email adresa obce:
oubrzotin@stonline.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore