Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
24.07.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Deutch
Erb

Silica

Skutočná poloha obce Silica
 Zvýraznená atrakcia:  Neskorogotický reformovaný kostol, jaskyňa Silická ľadnica
   
Silica-

Obec Silica leží uprostred planiny v CHKO Slovenský kras. Chotár tvoria druhorné vápence, dolomity a dolomitické vápence s nepriepustnými súvrstviami bridlíc, pieskovcov je poharkatinný. Chotár je bohatý na krasové formy jako sú škrapové polia, závrty, slepé doliny, priepasti a jaskyne.
Medzi národné prírodné pamiatky patrí priepasť Brázda, ktorá je jednou z najhlbších priepastí v SROV.
Ďalej je to jaskyňa Silická ľadnica s celoročným zaľadnením, ktorá patrí k najnižšie položeným ľadovým jaskyniam u nás. Severovýchodne od obce leží krasové jazero Jašteričie jazero, ktoré vzniklo upchatím krasovej jamy.
Vegetácia je suchomilná s mnohými stepnými druhmi rastlín. Planina je zalesnená hrabovým a dubovým lesom. Medzi asi 900 druhov vyšších rastlín patria aj zriedkavé a chránené druhy ako napr. Peniažtek zoborský, kozinec mechúrnatý belavý, kandík psí zub, chrachor panónsky mliečny a ostrica krátkošijová.
Prevláda poľnohospodárska výroba. Chotár sa využíva hlavne na pasienky. V katastri obce sa nachádzajú viaceré turistické trasy.
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1340. Uvádza sa ako vlastníctvo Szilonnaiovcov, neskôr patrila Bebekovcom, po nich viacerým zemepánom, v 19.storočí Andrássyovcom.
Dominantou obce je neskorogotický reformovaný kostol z roku 1525 s obranným múrom z konca 16.storočia.
Obecný vodovod bol vybudovaný v roku 1960. V roku 1991 bol opravený miestny rozhlas a v roku 1992 bolo zrekonštruované elektrické vedenie. V roku 1993 bol spoločnými silami postavený dom smútku, v roku 1998 bola dokončená plynofikácia obce.
Obec je dopravne prepojená od Rožňavy a Plešivca štátnou cestou III/050 154, ktorá sa napája na štátnu cestu I/50.
Našou snahou je rozvinúť vidiecky turizmus, nakoľko sa u nás nachádza veľa krásnych zákutí lákajúcich turistov.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore