Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
16.04.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Šintava

Skutočná poloha obce Šintava
 Zvýraznená atrakcia:  Jednoloďový farský barokovo-klasicistický kostol
   
Šintava-Kostol sv. Martina
Kostol sv. Martina
Obec Šintava leží v Podunajskej nížine na ľavobrežnej nive rieky Váh. Šintava, podľa rôznych historických publikácií existovala už v 8. storočí. Prvá konkrétna písomná zmienka o Šintave pochádza z roku 1074, kedy názov obce bol Sempte.
Z celkovej plochy 1 279 ha katastrálneho územia obce vinice zaberajú významných 152 ha, čo predstavuje takmer 12% plochy mimo viníc v záhradách pri rodinných domoch.
Vinohradníctvo v Šintave má svoje viacstoročné tradície. Z písomných záznamov vieme, že ''šintavské víno bolo v celej nitrianskej oblasti najlepšie''. Na tieto tradície v pestovaní hrozna nadväzuje poľnohospodárska organizácia Šintavan s.r.o. Šintava a zabezpečuje výrobu kvalitných vín rôznych odrôd.
Šintava patrí medzi najstaršie známe lokality Slovenska, ktoré sú spomínané v prvých písomnostiach a viažu sa k nej jedny z najstarších dejín. Za svoj význam vďačila blízkemu strategicky významnému prechodu obchodných ciest neprieč dolinou Váh.
Prvá písomná správa o šintavskej fare pochádza z roku 1234. Farský kostol je jednoloďová stavba, barokovo-klasicistického slohu a bol zasvätený sv. Martinovi.
Šintava-Obecný úrad
Obecný úrad
V roku 1573 sa v Šintave usadil tlačiar - Peter Bornemisza a založil jednu z prvých tlačiarní na Slovensku. Tu vytlačil svoje kázne: ''Čo kresťanom na pobožnostiach kážu'' a ''Riešenie'' ako i viacrečový katechizmus aj so slovenským textom. Rozhodujúcou jeho prácou je 5-zväzková Postila, ktorá počtom viac ako 7 tisíc strán je dielom obrovským a technicky obdivujúcim. Z príležitosti osláv 400. výročia založenia kníhtlačiarne v roku 1973 bol v parčíku pred budovou ZŠ v Šintave pri spomienkovej slávnosti umiestnený pamätník.
Severozápadne za obcou Vinohrady nad Váhom sa nachádza štátna prírodná rezervácia Dubník, ktorá je chránená od roku 1954, kde sa nachádza hniezdište výrika obyčajného, les má výmeru cca 20 ha.
V roku 1988 v priestore horného zdutia vodného diela Kráľova bol vybudovaný areál Lodenica, športový stánok veslárskeho klubu s tréningovým bazénom.
V areáli Lodenice je zabezpečované sezónne ubytovanie a stravovanie v chatkách campingového typu. V reštaurácii Lodenica je možné zabezpečiť poriadanie rôznych akcií - promócie, svadby a spoločenské posedenia apod. Tieto služby je možné objednať na č.tel. 031/7897180.
Šintava-Vodný hrad z 9. storočia
Vodný hrad z 9. storočia

       
Domovská stránka obce:
http://www.sintava.sk
Email adresa obce:
obec@sintava.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore