Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
29.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Šivetice

Skutočná poloha obce Šivetice
 Zvýraznená atrakcia:  Rímsko-katolícky kostol, Evanjelický kostol
   
Šivetice-

Šivetice sa spomínajú 1262, asi v 12.stor. na st. osídlení. Patrili Jelšavskému, od 15. stor. Muránskemu panstvu. R.1427 tu bolo 31 port. V obci spustošenej Turkami sa začal v 17. stor. nový rozmach, ale r.1710 mor zahubil 320 ľudí.
Obyvatelia sa okrem poľnohospodárstva zaoberali hrnčiarstvom a rozvážali svoje výrobky po Dolnej zemi. R. 1828-37 tu žilo 588 ľudí v 77 domoch. Aj po 1918 poľnohospodárska obec s rozvinutým hrnčiarstvom.
Šivetice boli 1938-1945 pričlenené k Maďarsku. JRD zal. 1952 prešlo 1967 do ŠM. Väčšina obyvateľov pracuje v priemyselných podnikoch v Jelšave a Lubeníku.
Kostol rímsko-katolícky rom. z polovice 13. storočia, prestavaný 1750 do formy rotundy, rom. nástenné maľby, interiér barokový, zvonica baroková z 1750 - Kostol ev. toler. z 1785, veža z 1831.
Roku 1847 tu bola knižnica pri nedeľnej škole.
Zástavba pri hradskej je vretenovite rozšírená. Z 19. stor. sú murované trojpriestorové domy štítom orientované na ulice, v uzavretých dvoroch hĺbková zástavba bytov a hosp. stavieb, pristavaných hrnčiarskych dielní a sušiarní, na záhumní sú blokované hrnčiarske pece.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore