Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
27.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Budikovany

Skutočná poloha obce Budikovany
 Zvýraznená atrakcia:  Evanjelický klasicistický kostol; Pôsobisko Juraja Palkoviča
   
Založená roku 1301 ako Budik a do roku 1808 zaužívaný dnešný názov Budikowany. Rozloha chotára je 333 ha a nadmorská výška obce 236 m.
Budikovany ležia v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria. Pahorkatinným chotárom preteká potok Blh, ktorý v južnej časti vteká do priehradnej nádrže Teplý Vrch. Severná časť chotára je zalesnený dubovým lesom.
Obec je listinne doložená 1301, ale jestvovala už pred príchodom Tatárov. Patrila rodine Uzovcov, ktorá tu v roku 1427 vlastnila 10 port, v 18.storočí prešla pod Muránske panstvo. Roku 1773 mala obec 41 usadlostí, roku 1828 36 domov a 290 obyvateľov.
Zaoberali sa poľnohospodárstvom, domácimi remeslami (voštinárstvom, brdárstvom), furmančením a ovocinárstvom.
Dominantou obce je evanjelický klasicistický kostol z roku 1804 s barokovými prvkami. Pobrežie vodnej nádrže poskytuje vynikajúce podmienky pre vodné športy a rybárčenie. V obci pôsobil v rokoch 1790-91 Juraj Palkovič, spisovateľ, slovnikár.

       
Email adresa obce:
ocubudikovany@rsnet.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore