Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
29.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Skalica

Skutočná poloha mesta Skalica
 Zvýraznená atrakcia:  Románska rotunda sv. Juraja
   
Skalica-Románska rotunda sv. Juraja
Románska rotunda sv. Juraja
Skalica leží na úpätí Bielych Karpát, v blízkosti rieky Moravy, 90 km od hlavného mesta Bratislavy. Od roku 1996 je okresným mestom a považuje sa za prirodzené centrum Severného Záhoria.
Prvé písomné zmienky o existencii Skalice pochádzajú z roku 1217 a 1256, kedy sa v dokumentoch spomína pod menom ZAKOLCHA. 6.októbra 1372 jej uhorský kráľ Ľudovít I. udelil výsady slobodného kráľovského mesta.
O tom, že Skalica je historické mesto svedčia kultúrne pamiatky - 6 veľkých a 3 menšie kostoly, 3 väčšie a niekoľko menších kaplniek, 4 kláštory, morový stĺp z konca 17. stor., klasicistická kalvária, mestské opevnenie, niekoľko meštianskych domov.
Významnou súčasťou koloritu mesta je tradičné vinohradníctvo, ktoré tu "zapustilo korene" pravdepodobne v druhej polovici 15. stor..
V súčasnosti na túto tradíciu naväzuje projekt cezhraničnej spolupráce PHARE, pod názvom IMAGINE Action - Vínna cesta Záhoria. Cieľom projektu je poskytnúť návštevníkom možnosť ochutnávky lahodného moku - Skalickej frankovky v tradičných vinohradníckych búdach, alebo si víno kúpiť priamo vo vinotéke.
Románska rotunda sv. Juraja je najstaršia zachovaná stavebná pamiatka v Skalici. Pochádza pravdepodobne zo zač. 13. stor., kedy tvorila súčasť hradiska na vyvýšenine severného okraja mesta. V interiéri sa z obdobia gotiky zachovali fragmenty nástenných malieb, ktoré zobrazujú motív z legendy o sv. Jurajovi.
V roku 1970 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Dnes je tu umiestnená stála expozícia Záhorského múzea.
Nesporne najvýznamnejšou udalosťou mesta Skalice sú Skalické dni, ktoré sa konajú každoročne v septembri . V priebehu celého týždňa sa koná množstvo zaujímavých kultúrnych, spoločenských a športových podujatí. Víkend patrí veľkému jarmoku s bohatým programom pod názvom " Ve Skalici na rínečku….."
Bližšie informácie vám poskytne:
Turistická informačná kancelária mesta Skalica
Nám. slobody 10
909 01 Skalica

       
Domovská stránka mesta:
http://www.skalica.sk
Email adresa mesta:
primator@mesto.skalica.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore