Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
14.06.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Slizké

Skutočná poloha  Slizké
 Zvýraznená atrakcia:  Evanjelický kostol; zvonica barokovo-klasicistická
   
Spomínaná od roku 1285 ako Zyluche a do roku 1920 už ako Slizské. Súčasťou obce je Pustatina. Nachádza sa v nadmorskej výške 400 m, na chotári o rozlohe 833 ha. Leží v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria. Chotár s reliktným povrchom náhornej vrchoviny tvoria prevažne vápence. Väčšinou je odlesnený, len na severovýchode je dubový les.
Bol tu hromadný nález bronzov z mladšej doby bronzovej. Obec je listinne doložená 1285 a 1301 ako príslušenstvo hradu Blh. V 15.storočí patrila Derencsényiovcom, v druhej polovici 17.storočia Muránskemu panstvu a rôznym zemianskym rodinám. Obyvatelia si privyrábali zbieraním vosku, výrobou bŕd, dobytkárstvom, pálením vápna a slivovice. V rokoch 1828-37 mala obec 46 domov a 337 obyvateľov. Poľnohospodárstvo, pálenie vápna a výroba dreveného riadu zostala hlavným zamestnaním aj počas bývalej ČSR.
Medzi pamiatky obce patrí evanjelický kostol z roku 1798 a barokovo-klasicistická zvonica zo začiatku 19.storočia.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore