Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
01.12.2023
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Smolenice

Skutočná poloha obce Smolenice
 Zvýraznená atrakcia:  Smolenický zámok
   
Smolenice-Smolenický zámok
Smolenický zámok
História Smoleníc siaha hlboko do minulosti. Smolenice ležia na okraji trnavskej nížiny pod malými Karpatmi. Pre svoju ľahkú prístupnosť a úrodnosť boli osídlené už v staršej dobe kamennej (paleolit). Z tohto obdobia sa zachovali ojedinelé archeologické nálezy.
V mladšej dobe kamennej (neolit) je už výskyt archeologických nálezov väčší. Našli sa rôzne predmety, ako kamenné sekery, sekeromlaty, kamene na drvenie obilia a keramika. Tieto predmety sa našli v šírke 50 až 100 metrov po oboch stranách potoka Hložie.
Život v tejto oblasti pulzoval nepretržite od paleolitu a dobu bronzovú, čo dokumentujú archeologické nálezy.
Smolenice-Pomník nad hrobom Štefana Baniča, vynálezcu padáka
Pomník nad hrobom Štefana Baniča, vynálezcu padáka
Najvýznamnejšie je obdobie doby halštattskej, ktorá tvorí prechod od doby bronzovej k dobe železnej.
Molpír - halštattské hradisko
Smolenický zámok
Rekreačné stredisko Jahodník pri Smoleniciach
V Smoleniciach na narodil Štefan Banič, vynálezca padáka. V obci je aj pochovaný.

       
Domovská stránka obce:
http://www.smolenice.com
Email adresa obce:
tarosta@smolenice.com

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore