Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
22.02.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Sobrance

Skutočná poloha mesta Sobrance
 Zvýraznená atrakcia:  Sobranecké kúpele, Jazero Morské oko
   
Sobrance-

Sobrance, mestečko nachádzajúce sa v severovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny, je administratívnym a správnym centrom novovytvoreného sobraneckého okresu.
Územie mesta bolo osídlené už v 14. storočí. Výrazný rozvoj mesta nastal v posledných desaťročiach. Mesto má novú technickú infraštruktúru a zariadenia vyššej občianskej vybavenosti.
Mesto leží na úrodnej rovine a v jej blízkosti sa rozprestiera Podvihorlatská pahorkatina s bohatstvom lesov, rastlín a živočíchov.
Súčasťou mesta sú Sobranecké Kúpele. Okrem funkcie liečebnej plnia aj funkciu oddychovú a rekreačnú.
Okolie Sobraniec, hlavne severná lesnatá časť Sobranecka, má mnoho zaujímavých a turisticky príťažlivých miest.
Sobrance-Rímsko-katolícky kostol
Rímsko-katolícky kostol
Jazero Morské oko v chránenej krajinnej oblasti Vihorlat patrí k najkrajším prírodným zákutiam východného Slovenska. Leží v nadmorskej výške 618 m, celé obkolesené hustými listnatými lesmi. Jazero je štátnou prírodnou rezerváciou s chránenou flórou a faunou. Nad jeho hladinou sa vypína jedna z dominánt Vihorlatských vrchov Sninský kameň, známy nádherným výhľadom na okolité vrchy a doliny. Náučný chodník CHKO a malebná príroda Vihorlatských vrchov sú najvďačnejším turistickým cieľom návštevníkov Sobranecka.
Medzi vyhľadávané letné rekreačné strediská celoštátneho významu patrí blízka vodná nádrž Zemplínska šírava. Niekoľko dobre vybavených stredísk a priaznivé kontinentálne podnebie, zásluhou ktorého má oblasť veľký počet slnečných s teplotou vody dosahujúcej najvyššie hodnoty z našich vodných nádrží, radí Zemplínsku šíravu medzi najobľúbenejšie rekreačné oblasti v rámci celého Slovenska.
Okolie Sobraniec poskytuje množstvo ďalších, aj menej známych turistických cieľov. Zaujímavé dedinky s rázovitými domcami, lesy, lúky, polia a vinohrady, prívetivá krajina od horskej až po nížinnú sú nepreberným zdrojom námetov na poznávanie tohoto kraja. Veľké perspektívy má celý región v rozvíjaní nových foriem cestovného ruchu, zvlášť agroturistiky. Sobranecko je doteraz z turistického hľadiska krajinou ticha a nových objavov, ktoré tu skromne čakajú na všetkých svojich návštevníkov.
Sobrance-Mapa okolia
Mapa okolia

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore