Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
16.04.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Budmerice

Skutočná poloha obce Budmerice
 Zvýraznená atrakcia:  Budmerický kaštieľ
   
Budmerice-Kostol
Kostol
Po prvýkrát sa písomne obec Budmerice /182 m n.m./ spomína v roku 1296. Obyvateľstvo sa zaoberalo vinohradníctvom a povozníctvom, neskôr v 17.storočí aj chovom rýb, mlynárstvom a hrnčiarstvom.
Budmerice ležia na Trnavskej pahorkatine v doline potoka Gidra, v nadmorskej výške 180 m. Patria do okresného sídla Pezinok. Obec so starým osídlením sa písomne spomína po prvýkrát už v roku 1296 s názvom Pumurich. Patrila panstvu Červený kameň ako aj okolité obce Vištuk a Jablonec.Terajší názov Budmerice nesie obec od roku 1948. V roku 1561 vznikol erb obce, ktorý tvorí renesačný štít, v ktorom na zelenom trojvrší stojí latinský kríž, kde namiesto korpusu sú na ňom vyznačené znaky mučenia - dva strieborné korbáče. V roku 1705 medzi povstaleckým vojskom Františka Rákoczyho II. a cisárskym vojskom pod vedením paltína Grófa Jána Palfyho sa odobrala pri obci krvavá bitka, v ktorej boli povstalci porazení a obec vypálená.
V 16.storočí budovalo panstvo Červeného kameňa rozsiahle rybníky s chovom rýb, ktoré sa zachovali dodnes. Obybatelia sú známi ako dobrí poľnohospodári a povozníci. V 17.storočí je na vysokej úrovní hrnčiarstvo a mlynárstvo. Hrnčiari mali aj svoj vlastný cech.
K obci patrila kedysi aj obec Fančal, ktorá zanikla v r.1528-32. V r. 1888 vybudovalo panstvo Červeného kameňa - gróf Ján Palffy, veľký milovník prírody a poľovačiek v polesí Lindava bezprostredne pri obci v pseudogotickom slohu poľovnícky kaštieľ, ktorý viackrát rekonštruovaný a renovovaný slúži dodnes.
Budmerický kaštieľ je dnes domovom slovenských spisovateľov. Je zapísaný v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok.
Budmerice-Kostolná veža
Kostolná veža
Z ďalších stavieb slúži za pozornosť katolícky kostol pôvodne postavený v gotickom slohu z r.1722. Z cirkevných pamiatok zvlášť treba vyzdvihnúť kaplnku Sedembolestnej p.Márie, ktorú dal vybudovať Rodolf I. Palffy. Socha na hlavnom oltári je taktiež od dcér grófky Palffyovej.
Z početných mlynov sa zachoval dodnes Silnický mlyn, ktorý po rekonštrukcií sa renovácií slúži dnes ako stredisko pre vzdelávanie Ministerstvu školstva SR.
V súčasnosti má obec Budmerice 1910 obyvateľov. Jej rozvoj začína od oslobodenia v r. 1945. Obec prešla až po dnešné dni rýchlym vývojom. Boli vybudované nové ulice s modernými domami, inžinierske siete, svojpomocne občania vybudovali nové školské zariadnenie, ako je základná škola, z predškolských zariadní materská škôlka, družina mládeže, vybudovala sa nová požiarna zbrojnica, dom smútku, kultúrny dom, dom služieb, obec je plynofikovaná a vodovodná sieť je v každej ulici.
Má dobre prosperujúci poľnohospodársky podnik - PD Budmerice, ktoré vzniklo už v r.1949. Obec si zachovala aj teraz poľnohospodársky charakter. Jej rozloha je 3.07 ha 9085m2. Radí sa medzi stredné obce okresu Pezinok.
Z významnejších osôb rodákov z Budmeríc - treba uviesť buditeľa, katolického teológa Juraja Holčeka /1811-1869/, kpt. Jána Rášu, hrdinu SNP /1913-1944/, spisovateľa, novinára, publicistu R. Fábryho /1915-1983/ a Fridricha Moravčíka, a žijúceho historika a tvorcu dejín Budmeríc PhDr.Janka Tibenského Dr.Sc-1923.
V roku 1996 oslávila obec 700 rokov svojho jestvovania.
Budmerice-Poľovnícky kaštiel
Poľovnícky kaštiel

       


   ...ďaľšie obrázky obce Budmerice:
Budmerice-Cintorín
Cintorín


Domovská stránka obce:
http://www.budmerice.sk
Email adresa obce:
starosta@budmerice.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore