Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
16.04.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Spišská Stará Ves

Skutočná poloha obce Spišská Stará Ves
 Zvýraznená atrakcia:  Gotický kostol Nanebovzatia Panny Márie
   
Spišská Stará Ves-

Mesto sa nachádza v strede pohraničného regiónu "Zamagurie", do ktorého patrí 19 katastrálných území, ktoré sú od ostatného územia Slovenska oddelené hrebeňom Spišskej Magury. K mestu patrí aj mestská časť Lysá nad Dunajcom, ktorá vznikla ako majer Červeného kláštora v 14. storočí. Samostatnou obcou sa stala po dosídlení nemeckými osadníkmi v 19. storočí a pod vplyvom nemčiny prijala názov Golembark.
Pôvodná osada zapísaná pod názvom Antiqua Villa vznikla už v roku 1326 na starej obchodnej ceste z Poľska do Uhorska a rozvíjala sa vďaka výhodnej polohe i tradícii obchodu. Mala privilégium utorkových trhov a jej obyvatelia boli oslobodení od platenia cla a mýta. V roku 1399 uhorský kráľ udelil Spišskej Starej Vsi mestské výsady s právom dovážať, skladovať a vyvážať víno, pivo a iné nápoje.
Rozvoj mestečka bol zabrzdený v 15. storočí, kedy ho ničili husiti a bratríci, neskôr ho sužovali vojny spojené s reformáciou a protireformáciou, požiare, epidémie a hladomory, ktoré v konečnom dôsledku spôsobili pokles počtu obyvateľov a ich emigráciu do vnútrozemia i zámoria.
Hlavnou pamiatkou mesta je gotický kostol Nanebovzatia Panny Márie z 15. storočia s presbytériom zo 14. storočia a hlavným oltárom z roku 1765. Kostol s vežou pripomína svojim tvarom starú pevnosť. Nachádza sa v ňom hodnotná krstiteľnica z červeného mramoru ozdobená reliéfom sv. Juraja. Súčasný vzhľad zástavby sa sformoval po požiari v roku 1878.
Spišská Stará Ves-Panoráma mesta
Panoráma mesta
Mesto bolo budované pozdĺž jednej dlhej a širokej ulice, ktorá zároveň plnila úlohu námestia. Dnes sa mesto rozrástlo do šírky a je obchodným a hospodárskym centrom Zamaguria.
V poslednom období mesto využíva svoju prihraničnú polohu a stáva sa aj centrom cestovného ruchu s reštauráciami, hotelom, lacným ubytovaním v súkromí a službami.
Prírodné prostredie vytvára predpoklady pre kvalitnú pešiu turistiku a cykloturistiku v území Pieninského národného parku a jeho ochranného pásma, autoturistiku po zaujímavostiach ľudovej architektúry a historických pamiatkach slovensko-poľského pohraničia. Rieka Dunajec umožňuje pestovať vodné športy, či absolvovať rekreačnú plavbu na tradičných pltiach. Blízkosť vodnej nádrží v Poľsku vytvára možnosti pre kvalitnú vodnú rekreáciu v lete a areál zimných športov pre lyžiarske športy v zime.
Spišská Stará Ves-Rímsko katolícky kostol
Rímsko katolícky kostol

       


   ...ďaľšie obrázky obce Spišská Stará Ves:
Spišská Stará Ves-Hraničný priechod s Poľskom
Hraničný priechod s PoľskomInfo:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore