Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
16.04.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Spišské Podhradie

Skutočná poloha mesta Spišské Podhradie
 Zvýraznená atrakcia:  Spišský hrad, Spišská Kapitula a Kostol sv. Ducha v Žehre
   
Spišské Podhradie-

Samotné mesto Spišské Podhradie (435 m n.m.) vzniklo v časoch vzniku Spišského hradu. Rýchlo sa rozvinulo a bolo strediskom remesiel, obchodu, školstva a štátnej správy. Najvýznamnejšie pamiatky mesta sú: Kostol Narodenia Panny Márie, kláštorný kostol Milosrdných bratov, Evanjelický kostol a židovská synagóga. V strede námestia je Mariánsky stĺp.
Najvýznamnejšími kultúrnymi a historickými pamiatkami súvisiacimi s mestom sú:
NKP Spišský hrad, MPR Spišská Kapitula a NKP kostol sv. Ducha v Žehre, zapísané spolu s pamiatkovou zónou mesta do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO v decembri 1993 pod číslom 401.
Spišský hrad (634 m n.m.), ktorého vznik sa dáva na prelom 12. a 13. storočia patril rozlohou k najväčším stredoeurópskym hradom. V súčasnosti jeho konzervované ruiny sú kulisami vystúpení skupín historického šermu, sokoliarov, divadelníkov a iných kultúrnych vystúpení. Nádherná je vyhliadka zo sprístupnenej hlavnej veže hradu (donjonu).
Spišské Podhradie-Spišský hrad
Spišský hrad
Spišská Kapitula (493 m n.m.) je architektonický komplex obohnaný hradbami a malými baštami postavený ako sídlo cirkevnej správy (prepošstva a od roku 1776 spišského biskupstva) a cirkevných škôl. Dominantou je katedrála sv. Martina s pristavanou kaplnkou Zápoľských. V katedrále sa nachádza veľké množstvo umeleckých diel - oltáre, plastiky, fresky, pamätníky veľmožov, atď. Biskupská rezidencia a sídla kanonikov tvoria ulicu na východnej strane komplexu.
Ďalšou dominantou je baroková Hodinová veža.
Novšieho dáta je stavba Kňažského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, vznikla rekonštrukciou pôvodných budov seminára a učiteľského ústavu. Spišská Kapitula je sídlom Spišského diecézneho biskupa.
Kostol sv. Ducha v Žehre pochádza z 13. storočia. Najvzácnejšími pamiatkami v kostole sú gotické fresky. Ide o maľby, ktoré predstavujú ucelený ikonografický program. Je nimi pokryté celé presbytérium, víťazný oblúk i celá severná stena. Vzácne je aj ostatné zariadenie kostola (kamenná krstiteľnica apod.).
Blízke okolie mesta je bohaté na prírodné krásy - travertínové útvary NPR Dreveník (Kamenný raj), NPR Sivá Brada (minerálne pramene), Ostrá hura, blízke lesy a rázovité dediny.

       
Domovská stránka mesta:
http://www.spisskepodhradie.sk
Email adresa mesta:
msusp@spisnet.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore