Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
14.06.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Erb

Stará Ľubovňa

Skutočná poloha mesta Stará Ľubovňa
 Zvýraznená atrakcia:  Hrad Ľubovňa
   
Stará Ľubovňa-Pohľad na Starú Ľubovňu
Pohľad na Starú Ľubovňu
Na slovensko-poľskom pohraničí na oboch brehoch rieky Poprad východne od Vysokých Tatier v malebnom údolí Ľubovnianskej vrchoviny leží jedno z najstarších spišských miest. Obdarené je prírodou a mnohými klenotmi. Ak k nim pridáme historické pamiatky, dostávame neopakovateľný obraz súčinnosti ľudského umu a čohosi nadprirodzeného. Reč je o meste Stará Ľubovňa. Jeho mimoriadne zaujímavá história sa podľa dejepiscov začala písať v roku 1292, nesporné však je, že jestvovala oveľa skôr. Osudy mesta najviac ovplyvnilo na prelome 13. a 14. storočia postavenie hradu Ľubovňa. Ako jedno kráľovských sídiel uhorských a poľských panovníkov zohralo rozhodujúcu úlohu v dejinách celého Spiša. Hrad počas takmer štyroch storočí bol dôležitým administratívnym centrom 16 zálohovaných spišských miest a dedín, bol miestom úkrytu pre poľské korunovačné klenoty, ale tiež aj miestom pre nedobrovoľný pobyt dobrodruha Mórica Beňovského.
Bohaté dejinné udalosti Uhorska povýšili Starú Ľubovňu na slobodné kráľovské mesto s právom meča, s výsadou usporadúvať výročné trhy i s ďalšími privilégiami. Ľubovňa sa stala známym kultúrnym a hospodárskym mestom navštevovaným vysokými hodnostármi, pápežskými legátmi, umelcami, remeselníkmi i ďalšími významnými ľuďmi. O jej vtedajšej vyspelosti svedčí i pozoruhodná architektúra. Dodnes zachované meštianske domy s renesačnou dispozíciou, gotický kostol sv. Mikuláša a renesančný Provinčný dom dali mestu stredovekú pečať a i po stáročia nezameniteľný historický ráz.
Dnes vyše 700-ročná Stará Ľubovňa, je moderným mestom a zároveň administratívnym, kultúrnym a priemyselným centrom staroľubovnianskeho okresu. Jej osobitosť vyplýva nielen z historických pamiatok, ale aj z mnohokrát ešte neobjavených prírodných krás, či bohatstva na turistické a rekreačné zákutia. Hrad Ľubovňa, skanzen, ale i novodobé architektonické stavby, oddychové zóny, športové areály či kultúrne strediská sú vyhľadávaným miestom obyvateľom mesta i jeho návštevníkov. Súčasná Stará Ľubovňa si hľadá svoju tvár a poslanie. Ukryté je najmä v cestovnom ruchu, pre ktoré má mimoriadne priaznivé podmienky. Bolo by neodpustiteľným hriechom tento dar nevyužiť a nezanechať ho pre ďalšie generácie.

       
Domovská stránka mesta:
http://www.staralubovna.sk
Email adresa mesta:
mesto@sl.sinet.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore