Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
26.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Staré Hory

Skutočná poloha obce Staré Hory
 Zvýraznená atrakcia:  Starohorské čipky
   
Staré Hory-

Staré Hory sa pokladajú za najstaršiu banícku lokalitu v okolí Banskej Bystrice.
Vo vyťaženej hlušine sa dokonca našli aj kamenné nástroje používané pri ťažbe rudy. Vrchol rozvoja Staré Hory dosiahli na prelome 15. a 16. storočia, kedy bol v obci vybudovaný rozsiahly komplex taviacich hút, čo podmienilo aj rozvoj ťažby dreva a uhliarstva.
Obec leží na styku Nízkych Tatier a Veľkej Fatry, stred obce je v nadmorskej výške 472 m.
Okolie obce poskytuje možnosti letnej a zimnej turistiky po turistických trasách:
do Veľkej Fatry cez Tureckú alebo Rybô na Majerovú skalu, Kráľovu studňu, do Sedla, na Čierny Kameň, Borišov,
Staré Hory-

do Nízkych Tatier cez Richtárovú, Haliar a Jelenskú dolinu pod Jelenskú skalu, Špaňodolinský Šturec, Šachtičku, náučným chodníkom na Donovaly, Kalištie, Baláže, Španiu Dolinu a na Pohronie.
Okolie obce poskytuje aj možnosť lyžovania na Krížnej a na Donovaloch.
Ubytovanie je možné v dvoch Moteloch, horskej chate a na súkromí s celkovou kapacitou v obci 250 lôžok.
Obec je známa výrobou starohorských čipiek, ktoré domoví obchodníci-čipkári predávali po celom Rakúsko-Uhorsku a ich výroba v obci pretrváva a rozvíja sa aj v súčasnosti.

Okolité lesy a horské lúky ponúkajú oddych v prekrásnom prostredí s bohatou flórou-kvitnúcim cyklámenom, žltohlavom, veternicou, horcom, výskytom zvery vysokej, srnčej, medveďov, hlucháňov.
Staré Hory-Cyklámen Fatranský
Cyklámen Fatranský
Na území obce sa nachádza chránený prírodný výtvor "Majerova skala" na ochranu výrazného skalného útvaru s výskytom chránených a ohrozených druhov flóry a fauny.
V 15. storočí bol v obci postavený barokový kostol, ktorý bol v roku 1990 pápežom povýšený na Baziliku Minor.
Kostol a Studnička so sochou Panny Márie sú široko-ďaleko známe ako pútnické miesto, ktoré je hojne navštevované aj dnes.

       


   ...ďaľšie obrázky obce Staré Hory:
Staré Hory-Bazilika "Minor"
Bazilika "Minor"Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore