Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
29.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Bukovce

Skutočná poloha obce Bukovce
 Zvýraznená atrakcia:  Pešia zóna
   
Bukovce-Zimný turistický pochod Jozefínka
Zimný turistický pochod Jozefínka
Obec Bukovce sa rozprestiera na rozlohe 11 km2 s počtom 598 obyvateľov. Obec má novodobý erb, ktorý znázorňuje dva buky, veľký a malý od čoho je odvodený aj názov obce Bukovce.
Najstaršia zmienka o obci Veľké Bukovce je doložená rokom 1379, kedy patrila rodine Cudarovcov. Obec Bukovce leží v Nízkych Beskydách v doline na nive pri ľavom svahu v strednej časti Chotčanky v nadmorskej výške 240 m. n. m.. Mierne členitý povrch chotára tvoria súvrstvia treťohorného flyšu a štvrtohorné uloženiny. V lone krásnej prírody je bohatý výskyt jelenej zveri, zajacov a bažantov. V katastrálnom území obce sa nachádza poľovnícky revír, ktorý spravuje miestne poľovnícke združenie. Dnešná obec vznikla zlúčením Veľkých a Malých Bukoviec roku 1964.
Osobitnú kapitolu v dejinách obce tvorí náboženský život obce, ktorý bol spätý s existenciou kláštora v katastri obce - na Bukovej Hôrke. Na tomto kopci vo výške 347 m. n. m. stal Bukovecký kláštor rádu sv. Bazila Veľkého. V areáli bývalého kláštora sa nachádza chrám Povýšenia sv. Kríža a kaplnka zasvätená Premeneniu Pána z roku 1742, kde sa pravidelne konajú púte na počesť týchto sviatkov:
- Zoslanie Svätého Ducha - jún
- Sväté Premenenie nášho Pána Boha a Stvoriteľa - august
- Povýšenie úctyhodného a životodarného kríža nad celým svetom - september
Do areálu Bazilijanského kláštora vedie historická cesta, ktorá v prvej polovici 19. stor. bola významnou spojnicou severozemplýnskych obcí s Poľskom, ale aj ako strategická cesta. V období vlády rakúskeho cisára Jozefa II, bola prebudovaná na krajinskú cestu a aj preto bola nazývaná ako ''Jozefova cesta'', či skr. ''Jozefínka''.
Bukovce-Turistika v obci
Turistika v obci
Dominantou obce je farský kostol - chrám sv. Demetera, postavený v roku 1891 v novobarokovom štýle.
Hospodárstvo:
Podielnické družstvo Bukovce sa zaoberá chovom hovädzieho dobytka a oviec. Súkromná firma Fytocentrum pestuje a vykupuje liečivé rastliny, ktoré v krátkom čase bude finalizovať do hotových výrobkov - čajov.
Pravidelne poriadané akcie a podujatia:
Uvítanie Nového roka - každoročne s ohňostrojom
Kultúrno-športové podujatie pod názvom ''Baví sa celá dedina'' ( júl ) v rámci ktorého prebiehajú tieto súťaže:
- O najsilnejšieho muža
- MISS Bukovce
- Súťaž v lepení pirohov ( miestna špecialita )
- Množstvo súťaží pre deti ( futbal, beh vo vreci ........ )
- Futbalové zápasy dorastu a mužov
Bukovce-Súťaž v lepení pirohov
Súťaž v lepení pirohov
V obci aktívne pracuje Futbalový klub a Únia žien. Obec Bukovce je členskou obcou záujmového združenia obcí pod názvom Mikroregión Zelené Beskydy Bukovce, ktorý v súčasnosti realizuje projekt podporený Karpatskou nadáciou ''Cesta Karpatských Svätýň''. Projekt je zameraný na cezhraničnú spoluprácu s Poľskom a rozvoj cestovného ruchu s využitím religióznych kultúrnych pamiatok.
Vynikajúce prírodné podmienky využívame na rozvoj turizmu. V zimnom období sa teší obľube lyžiarsky pochod ''Jozefínkou'' a zimný turistický zraz, ktorý už po 5. rok spolupracuje so súkromnou firmou FYTOCENTRUM Bukovce a Turistickým klubom Svidník.
Obec Bukovce bola v rámci súťaže ''Dedina roka 2001'' organizovanej Ministerstvom životného prostredia SR ocenená za ''rozvoj kultúrnych tradícii''. Na fotozábere je folklórny súbor Romani - Jag, v ktorom účinkuje 25 miestnych Rómov. Folklórny súbor aktívne účinkuje od roku 1999 a zúčastnil sa v tomto roku na medzinárodnom festivale etnických skupín v Poľsku.

       


   ...ďaľšie obrázky obce Bukovce:
Bukovce-Rómsky súbor
Rómsky súbor ''Romani Jag''
Bukovce-Pútnický areál na Bukovej Hôrke
Pútnický areál na Bukovej Hôrke
Bukovce-Osevné plochy liečivých rastlín
Osevné plochy liečivých rastlín


Domovská stránka obce:
http:// www.bukovce.ocu.sk
Email adresa obce:
obecbukovce@gmail.com

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore