Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
01.12.2023
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Stupava

Skutočná poloha mesta Stupava
 Zvýraznená atrakcia:  Pálffyovský kaštieľ
   
Stupava-

Mesto Stupava sa rozprestiera medzi západnými svahmi Malých Karpát a južnou časťou Záhorskej nížiny. Jej nadmorská výška je 174 metrov a nachádza sa na priesečníku 170o 2 východnej dĺžky a 48´16 severnej šírky. Najstaršia písomná správa o Stupave pochádza z donačnej listiny uhorského kráľa Belu IV. z roku 1269. Pôvodné poľnohospodárske mestečko sa rozrástlo do mesta, dnes tu žije 8063 obyvateľov. Mesto je zo všetkých strán ovenčené lesmi. Ich súčasťou, priamo v centre mesta, je Stupavský park, ktorí dobudovali poslední majitelia kaštieľa Károlyiovci. V roku 1986 sa začalo s jeho sanáciou a výsledkom je terajší udržiavaný stav. Súčasťou parku je pagaštanová aleja, ktorou sa prechádza do Obory a lesov Malých Karpát.
Kultúrny a spoločenský život mesta , vychádza z o záhoráckej tradície. K tradičným podujatiam patria ľudový festival Slávnosti kapusty - Deň zelá (začiatok októbra) a festival country hudby Stupavský širák (polovica augusta). V rámci kultúrneho leta sa konajú podujatia v areáli Sedliackeho dvora pri Kultúrnom dome (tel./fax: 02/ 6593 4312). V Stupave sa konajú jarmoky, výstavy domácich výtvarníkov a remeselníkov, festival dychových hudieb atď. Zaujímavým športovo spoločenským podujatím sú medzinárodné preteky malotraktorov do vrchu ECCE TERRA. Mestské kultúrne stredisko Stupava vydáva lokálny mesačník Podpajštúnske zvesti, v ktorom informuje o kultúrnom a spoločenskom živote v Stupave i v obciach z okolia.
Kultúrne pamiatky v Stupave
Medzi kultúrne pamiatky a pamiatkové objekty na území mesta Stupava sú zaradené nasledovné objekty: Pálffyovský kaštieľ (r.1963), Park (r.1963), pamätná tabuľa kpt. Jánovi Nálepkovi (r. 1963), zemianska kúria Zemanské (r.1963), hrnčiarska dielňa F. Kostku - múzeum, stála expozícia habánskej keramiky (r.1963), strážny domček pri kaštieli (r.1995), kamenný pranier - stĺp hanby (r.1963), plastika na stĺpe sv. Trojice (r.1963), rímsko - katolícky kostol sv. Štefana (r.1963), archeologická lokalita Castrum (r.1963), plastika sv. Jána Nepomuckého (r.1988), kaplnka - Kalvária (r.1963), židovská synagóga (r.1988).
Stupava je východiskom pre turistické výlety do Malých Karpát, mestom prechádzajú cykloturistické trasy. Športovo-relaxačný areál Willisport poskytuje možnosti aktívneho športu (tenisová škola) a ubytovanie, nachádza sa tu i kongresové centrum hotel Stupava. V areáli parku je možnosť i športového rybolovu (Jánošíkov rybník). Odporúčame prechádzku Oborou a výlet na zrúcaninu hradu Pajštún.

       
Domovská stránka mesta:
http://www.msks-stupava.sk
Email adresa mesta:
info@msks-stupava.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore