Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
01.12.2023
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Magyarul
Erb

Tekovské Lužany

Skutočná poloha obce Tekovské Lužany
 Zvýraznená atrakcia:  Chov koní
   
Tekovské Lužany-

Tekovské Lužany, ležiace vo východnej časti Podunajskej nížiny v širokej úrodnej doline dolného Hrona s takmer 3000 obyvateľmi sú najväčšou obcou Levického okresu.
Prvá písomná správa o obci Tekovské Lužany je z roku 1156, ktorá ju spomína pod názvom Surlou už ako významnejšiu faru patriacu ostrihomskému arcibiskupstvu.
Od 16. storočia boli Tekovské Lužany už zemepánskym mestečkom (oppisum) a strediskom južnej časti ostrihomského arcibiskupského panstva. Z roku 1601 je zmienka už aj o jestvovaní školy a od roku 1662 malo mestečko s vyslovene poľnohospodárskym charakterom jarmočné právo.
Ich hlavnou náplňou bol obchod s dobytkom a s remeselníckymi výrobkami.
Tekovské Lužany-Pomník z roku 1896
Pomník z roku 1896
19. apríla 1849 sa pri Tekovských Lužanoch odohralo jedno z najkrvavejších bojových stretnutí medzi maďarskými honvédmi a cisárskymi vojskami v revolučných rokoch 1848/49.
Na počesť víťazstva revolučných vojsk v tejto bitke a vyše 1400 padlých vojakoch bol v roku 1896 postavený v obci pomník, ktorý je v súčasnosti chránenou kultúrnou pamiatkou.
Dnešné Tekovské Lužany svojím postavením patria k dôležitým centrám Dolnohronského regiónu s možnosťou ubytovania, kultúrno-spoločenského a turistického vyžitia (poľovníctvo, rybárstvo, chov koní, blízkosť cykloturistickej trasy povodím Hrona a tzv. vínnej cesty).
Informácie: Obecný úrad Tekovské Lužany, SNP 43, 935 41, tel. 036/7723501, 036/7723129
Kultúrne stredisko Mladosť, 935 41 Tekovské Lužany, Topoľská 1, 036/7723511.

       
Domovská stránka obce:
http://www.tekovskeluzany.sk
Email adresa obce:
tekluzany@gmail.com

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore