Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
29.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Teplý Vrch

Skutočná poloha obce Teplý Vrch
 Zvýraznená atrakcia:  Kostol s barokovými prvkami, s oltárom z roku 1640
   
Teplý Vrch-Vodná nádrž, kde teplota vody je vždy vyššia o 2°C než v iných lokalitách
Vodná nádrž, kde teplota vody je vždy vyššia o 2°C než v iných lokalitách
Obec Teplý sa nachádza v juhovýchodnej časti Slovenského Rudohoria v doline rieky Blh.
Prvá písomná zmienka z roku 1301 ako Melechdyhegy, neskôr Meleg, r.1460 Meleghegh a do roku 1948 dnešný názov Teplý Vrch. Kedysi bol súčasťou obce aj Marov Mlyn založený r.1413 pod názvom Gyarmalo, neskôr ako Marmalom. Vyvinula sa okolo mlyna a patrila Ravaszovcom, zanikla v polovici 16.storočia.
Chotár obce zaberá plochu 590 ha a stred obce sa nachádza vo výške 214 m. Teplý Vrch leží v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria, na nive a terasovej plošine v doline Blhu. Západná rovinná časť chotára po oboch stranách toku prechádza smerom na východ cez priehradnú nádrž do vrchoviny, ktorú tvoria pyroklastiká andezitov. Chotár je väčšinou zalesnený dubovým lesom.
Od roku 1965 je tu na ploche 52,05 ha chránená študijná plocha Malá obora s lesnými porastami aklimatizovaných cudzokrajných drevín (karya vajcovitá).
Na osadu, ktorá vznikla pod hradom Blh, preniesol sa pôvodný názov hradu. Spomína sa o tom v roku 1301. Patrila hradu Blh, v 15.storočí Derencsényiovcom, ktorí tu mali roku 1427 15 port, v 16.storočí Széchyovcom, od 17.storočia Muránskemu panstvu. Obec spustla za tureckých vojen, vzmohla sa v 18.storočí. Roku 1773 mala už 31 usadlostí a v 1828 43 domov a 366 obyvateľov.
Zaoberali sa poľnohospodárstvom, neskôr od začiatku 20.storočia pracovali aj v lesoch, zaoberali sa brdárstvom a voštinárstvom. Bolo rozšírené aj povozníctvo, lisovanie včelieho vosku v zábojoch, domáca výroba tkáčskeho náradia (vretien, cievok, fájk, kúdelí) a ich podomový predaj aj vo vzdialenejších oblastiach.
Teplý Vrch-Pláž
Pláž
V súčasnosti je obec významným rekreačným centrom letnej turistiky, vďaka priehradnej nádrži. Priemerné letné teploty vody sú už dlhodobo najvyššie na Slovensku. V obci má zriadené kvalitné ubytovacie služby aj Enviromentálne stredisko SAŽP. Turistické služby ponúkajú aj podnikateľské subjekty v obci. Obec je známa v súčasnosti aj letnými hudobnými festivalmi hlavne medzi mládežou.
Obec Teplý Vrch patrí do regiónu Malohontu, okres Rimavská Sobota. Okolitá príroda sa vyznačuje svojou veľkou rozmanitosťou, vyskytujú sa tu vzácne a chránené druhy fauny a flóry.
V obci Teplý Vrch sa nachádza pozoruhodný kostol s barokovými prvkami, s oltárom z roku 1640. Milovníkom histórie možno odporučiť prechádzku cez obce Drienčany, Kraskovo, Rim. Brezovo, Kyjatice a späť na Teplý Vrch. V týchto obciach stoja za pozornosť malé historické kostolíky, zvonice so zaujímavými interiérmi.
V okrese Rožňava možno navštíviť malebný kaštieľ Betliar.
Možnosti využitia voľného času v okolitej prírode:
Z obce Drienčany vychádza náučný chodník, prechádza cez dolinu rieky Blh okolo Veľkej a Malej Drienčanskej jaskyne, kde boli objavené pozostatky osídlenia ľuďmi kyjatickej kultúry. Turistický chodník má 9 zástavok, ktoré sú označené tabuľami s informačným textom. Iné náučné chodníky v okolí: Šomoška, Muráň (Veľká lúka-Muránsky hrad), Stožky, Hradová.
Poľovníctvo - v okolí sa nachádzajú nádherné lesy s aklimatizovanými cudzokrajnými drevinami, prírodná rezervácia s veľkou zvernicou, chovom danielej, jelenej, srnčej, diviačej a muflónej zveri.
Rybolov
Teplý Vrch-

Jazda na koni
Tenis
Bežecké lyžovanie
Člnkovanie, kúpanie
Bicyklovanie.

       


   ...ďaľšie obrázky obce Teplý Vrch:
Teplý Vrch-


Email adresa obce:
outv@post.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore