Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
29.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Tisovec

Skutočná poloha mesta Tisovec
 Zvýraznená atrakcia:  Národny park Muránska Planina
   
Tisovec-Pohľad na mestečko Tisovec
Pohľad na mestečko Tisovec
Tisovec - mestečko, rozkladajúce sa na brehu rieky Rimavy. Pomenovanie dostalo od stromu tis, ktorý sa tu v minulosti hojne vyskytoval. Prvá písomná zmienka o Tisovci je z roku 1334, a to v listine uhorského kráľa Karola Róberta, vydanej 26. júna na Vyšehrade.
Tisovec, ležiaci na severe rimavskosobotského okresu je ideálnym miestom pre obdivovateľov prírodných krás, vyznavačom turistiky, zimných športov. Jeho väčšia časť katastrálneho územia sa nachádza v Národnom parku Muránska Planina.
Sú tu ideálne podmienky na lyžovanie, súťaže psích záprahov. Ubytovanie nájdete priamo v meste alebo blízkych rekreačných oblastiach Rejkovo a Bánovo.

V letnom období Vám okolie ponúka nekonečné množstvo vychádzok do prírody, ktorá je jedinečná svojou faunou, flórou prírodnými útvarmi - podzemné jaskyne, priepasť. Je tu možnosť zberu liečivých rastlín, rybolovu, turistiky - značkované turistické trasy Hradová, Voniaca, Tŕstie a Poľana.
Tisovec-Mestská radnica
Mestská radnica
Tisovec - významný nielen históriou, ale aj osobnosťami - z osobností Pavol Jozeffy, Štefan Marko Daxner, Vladimír Clementis, Terézia Vansová, ktorá žila v miestnej časti Rimavská Píla a zo súčasných osobností Marián Lapšanský - klavírny virtuóz, Rudolf Krivoš - akademický maliar, Milan Kraus - básnik, ako aj Elena Vacvalová - humoristka, Ján Valentík - moderátor, recitátor, architektonickými pamiatkami, svojim kultúrnym životom - folklórne skupiny, divadelné súbory, mužský spevokol, futbalové kluby, turistické oddiely.

V priestoroch radnice sa nachádza mestské múzeum, je tu aj rodný dom Vladimíra Clementisa. V meste sú dve stredné školy, z firiem najvýznamnejšie sú Cestné a stavebné mechanizmy, a.s.- Vanda spol. s r.o. - textilná výroba, Interstil Slovakia - spracovanie dreva a Vápenka na Calmit spol. s.r.o..
Tisovec-Evanielický kostol
Evanielický kostol
Mesto má 4 150 obyvateľov.

       


   ...ďaľšie obrázky mesta Tisovec:
Tisovec-Rimavská Píla
Rimavská Píla
Tisovec-Kroj
Kroj


Domovská stránka mesta:
http://www.tisovec.com
Email adresa mesta:
mesto@tisovec.com

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore