Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
16.04.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Bytča

Skutočná poloha mesta Bytča
 Zvýraznená atrakcia:  Renesančný kaštieľ
   
Bytča-Pohľad na obec
Pohľad na obec
Mesto Bytča leží na strednom Považí v údolí Váhu, uprostred Bytčianskej doliny. Z juhu chránia kotlinu Strážovské vrchy, zo severu a západu Javorníky.
Prvá písomná zmienka o Bytči je z prvej polovice 13. storočia. V roku 1378 dostala Bytča výsady zemepanského mestečka. Najväčší rozkvet zaznamenalo mesto, keď patrilo rodine Thurzovcov, na konci 16. a začiatkom 17. storočia. Thurzovci boli jedným z najmocnejších feudálnych rodov v Uhorsku a Juraj Thurzo, uhorský palatín, mal svoje sídlo v Bytči. Thurzovci postavili zámok, ktorý patrí medzi klenoty renesančného staviteľstva na Slovensku.
Areál zámku tvoria štyri budovy - renesančný kaštieľ so štvorcovým pôdorysom a arkádovým nádvorím; sobášny palác, ktorý dal postaviť Juraj Thurzo pre svadobné hostiny svojich siedmych dcér; pôvodne staršia budova prestavaná v klasicistickom štýle a vstupná budova z konca 19. storočia. V zámku sa nekonali len honosné svadby, ale súdili tu pomocníkov krvavej čachtickej panej Alžbety Báthoryovej.
V 17. storočí patrilo mesto a celé panstvo Bytča Esterházyovcom. Za čias Mikuláša Esterházyho sa uskutočnila prestavba pôvodne gotického kostola v duchu baroka. O dokončenie prestavby kostola zasväteného Všetkým svätým sa zaslúžili hlavný jágerský prepošt Ondrej Matúšek, bytčiansky rodák. Obstaral pre kostol hlavný oltár s obrazom všetkých svätých v dolnej časti a sv. Ondreja v hornej časti. Umelecky a historicky cenná je drevená kazateľnica z roku 1690. Poslednú prestavbu kostola uskutočnil architekt M. Harminc v tridsiatych rokoch tohto storočia. Vtedy bola na vonkajšiu stenu inštalovaná mozaika Ukrižovaného od bytčianskeho sochára S. Bíroša.
Bytča-Situačná mapa
Situačná mapa
Kostol sa nachádza na námestí, ktorým preteká rieka Petrovička. Námestie s priľahlými uličkami tvorí mestskú pamiatkovú zónu.
Okolie Bytče je ako stvorené pre turistické vychádzky. Najkrajšia a najviac navštevovaná je Štátna prírodná rezervácia Súľovské skaly. Vápencové a zlepencové skalné útvary, ruiny Súľovského hradu. Vzácne živočíchy a rastliny priťahujú mnohých návštevníkov.
Turisticky atraktívne je aj okolie Hričovského hradu a hlbocký vodopád. Všetky prírodné lokality v Strážovských vrchoch sú spojené značkovanými turistickými chodníkmi.

       
Domovská stránka mesta:
http://www.bytca.sk
Email adresa mesta:
msu@bytca.sk primator@bytca.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore