Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
26.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Timoradza

Skutočná poloha obce Timoradza
 Zvýraznená atrakcia:  Kostol Svätého Andreja
   
Timoradza-Kostol Svätého Andreja
Kostol Svätého Andreja
Obec Timoradza s potočnou radovou zástavbou leží v údolí rieky Bebrava, 17 km na sever od Bánoviec nad Bebravou, v dotyku Nitrianskej tabule so Strážovskou hornatinou.
Najbližšie mestá sú Bánovce nad Bebravou, kde sídli okresný úrad a kúpeľné mesto Trenčianske Teplice patriace tak ako obec do Trenčianskeho kraja.
Prvý raz bola obec listinne doložená v roku 1366 ako villa Tymoraz, je však oveľa staršia. Patrila k uhrovskému panstvu.
V obci je dodnes funkčný kostol Svätého Andreja situovaný v strede obce, a to v areáli niekdajšieho cintorína ohraničeného nízkym múrikom. Vznik kostola sa predpokladá v jednej stavebnej etape spolu s vežou, apsidou i sakristiou okolo roku 1250-1260, pričom klenba lode sa datuje do 17. storočia.
Na východe obce sa nachádza lokalita Kňaží stôl, ktorá patrí k nižším organickým jednotkám Strážovských vrchov. Na území obce sú významné lokality mnohých jedinečných biotopov výskytu viacerých druhov unikátnej flóry a fauny a prírodná rezervácia Smradľavý vrch.
Timoradza-Hostinec
Hostinec
V dolnej časti obce objavené bohaté zdroje pitnej vody, kde bolo vybudovaných 8 artézkych studní napojených na veľkokapacitný Ponitriansky skupinový vodovod.
Nadmorská výška stredu obce je 240 m nad morom. V chotári sa pohybuje nadmorská výška od 228 – 652m. Celkove sa dá obec Timoradza zaradiť do oblasti teplej, mierne vlhkej s miernou zimou.
Kataster obce predstavuje 1049 ha, z toho územia obce má cca 43 ha intravilánu, orná pôda je vo výmere cca 340 ha a lesné pozemky vo výmere 660 ha.
Obec Timoradza je vidieckeho typu s prevahou aktivity v poľnohospodárstve.
Ostatné aktivity obyvateľstva sú realizované v priemysle, službách a stavebníctve v Bánovciach nad Bebravou, Trenčianskych Tepliciach, Dubnici nad Bebravou a v Trenčíne.
V obci je 7 súkromných podnikateľov, z ktorých traja podnikajú v oblasti obchodu.
Obcou vedie hlavný dopravný ťah do okresného mesta. Spojenie s ostatnými obcami a sídlami je autobusmi SAD.
V obci momentálne žije 500 obyvateľo.
V okolí obce je možná nenáročná pešia turistika aj cykloturistika s možnosťou prechodu do Uhrovskej doliny, Slatinskej doliny a cez obec Krásna Ves aj do Trenčianskych Teplíc a do Motešíc – chovnej stanice ušľachtilých koní.
V obci je možnosť ubytovania v miestnom Hostinci u Kopčana.

       
Email adresa obce:
ocutimo@gmail.com

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore