Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
01.12.2023
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Topoľčianky

Skutočná poloha  Topoľčianky
 Zvýraznená atrakcia:  Zámok, zvernice a poľovné revíry
   
Topoľčianky-Zámok Topoľčianky
Zámok Topoľčianky
Topoľčianky sú známe svojou minulosťou i prítomnosťou.
Prvá zmienka o Topoľčiankach sa datuje z r. 1293. Obec bola pôvodne kráľovským majetkom. V r. 1307 kráľ Béla IV. Topoľčianky daroval istému comesovi Haslovovi, ktorý bol predkom malotopoľčianskych feudálov, ktorí tu vládli dlhý rad rokov.
V období, keď Turci ohrozovali župné sídlo Starý Tekov (1561), bolo sídlo župy prenesené do Topoľčianok. Sídlo župy bolo v Topoľčiankach plných 162 rokov. V roku 1723 bolo sídlo župy prenesené do Zlatých Moraviec.

Na mieste terajšieho zámku bol pôvodne postavený kamenný dom, ktorý bol prestavovaný a dostavovaný podľa ľubovôle jednotlivých majiteľov, až získal dnešnú podobu. Posledným majiteľom kaštieľa veľkostatku bola rodina Habsburgových.
V r. 1918 po vzniku ČSR sa majiteľom kaštieľa a veľkostatku stáva československý štát. V r. 1921 z horských častí veľkostatku vznikajú štátne lesy a z polí a chovu koní vzniká Štátny žrebčín.
V roku 1923 si prvý prezident Československej republiky T. G. Masaryk v Topoľčiankach zriaďuje letné sídlo, ktorému účelu Zámok a Topoľčianky slúžili až do roku 1951. Od tej doby zámok slúži pre rekreačné účely.
Topoľčianky sú v súčasnej dobe známe ako centrum turistického a cestovného ruchu. Tento štatút im bol udelený v r. 1992.
Topoľčianky-Okolité zvernice a poľovné revíry
Okolité zvernice a poľovné revíry
Medzi najnavštevovanejšie objekty patrí v Topoľčiankach klasicisticko-renesančný kaštieľ, ktorý bol v r. 1970 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Kaštieľ sa nachádza v parku, ktorý svojim dendrologickým, krajinským a architektonickým významom patrí k najhodnotnejším na Slovensku.
V Topoľčiankach sídlia aj mnohé významné podniky a organizácie. Sú to:
- Národný žrebčín, š.p. (www.nztopolcianky.sk) - ktorý svojim významom patrí na prvé miesto v histórii chovu a šľachtenia ušľachtilých plemien koní na Slovensku. Chovajú sa tu plemená koní - arab, lipicán, hucul a športové teplokrvné kone. Podnik vytvára podmienky pre záujemcov o jazdu na koni, vozenie kočom a je spolu so Štátnym závodiskom Bratislava š.p. spoluorganizátorom troch až štyroch dostihových dní v roku, ako aj mnohých parkúrových, voltýžnych a vozotajských súťaží.
- Lesy Slovenskej republiky - OLZ Topoľčianky - známe veľkou zvernicou o celkovej výmere 11 131 ha, v ktorej hlavnou zverou je zver jelenia, pridruženou zver muflonia, danielia, srnčia a diviačia. Veľmi známa je i zubria zvernica, založená v r. 1958. V roku 1964 bola vyhlásená za chránenú a študijnú plochu.
Poľovnícki hostia tu majú možnosť prežiť príjemné chvíle s bohatými poľovníckymi zážitkami s možnosťou ubytovania v Poľovníckom zámočku, ktorý je v súčasnej dobe v rekonštrukcii, príp. v iných ubytovacích zariadeniach.
- Vinárske závody Topoľčianky - RAVENA s.r.o. - vznikli z bývalých Vinárskych závodov š.p. Nitra v r. 1993, kedy sa stali súkromnou spoločnosťou, s hlavným cieľom obnoviť slávu Topoľčianskych vín pod ochrannou známkou "Chateau Topoľčianky".
- Mykoprogres s.r.o., šampiňonáreň Topoľčianky - s ročnou produkciou šampiňónov nad 2000 ton sa zaraďuje na tretie miesto v Európe. Jej celková pestovateľská plocha je 78 618m2
Topoľčianky-Okolité zvernice a poľovné revíry
Okolité zvernice a poľovné revíry
- Zámok Topoľčianky - majiteľom je Jednotný majetkový fond odborových organizácií v SR. Je národnou kultúrnou pamiatkou. V r. 1923 až 1951 letné sídlo prezidentov republiky.
V klasicistickom krídle je umiestnené múzeum nábytku, obrazov a iného historického zariadenia, ďalej sú tu spoločenské miestnosti, čitáreň a sauna s fittnescentrom.
V hotelovej časti je 90 lôžok. V blízkosti Zámku sa nachádza detské ihrisko a kolkáreň, obe je však treba zrekonštruovať.
- Hotel Národný dom Topoľčianky - vlastník PPA Controll Bratislava a Obec Topoľčianky. Má 32 dvojposteľových izieb a 5 veľkých apartmánov s kompletným vybavením na medzinárodnej úrovni. Má reštauráciu, kaviareň, piváreň a salónik pre súkromné rodinné oslavy. Je tiež ideálnym miestom pre obchodné stretnutia a rokovania.
- TJ Tatran Topoľčianky - športový areál zabezpečujúci športové a regeneračné vyžitie športovcov a návštevníkov, so zabezpečením ubytovania v dvojlôžkových izbách s podaním stravy a občerstvenia v espresse TJ. Regeneračné zariadenie je vybavené kompletnou vodoliečbou. Má vybudovanú vlastnú ČOV.
V obci je zriadené Múzeum chovu koní a obecná národopisná izba.
Existujúcimi podnikmi a zariadeniami, prírodnými podmienkami, zachovanými a udržiavanými pamiatkami, ako aj príslovečnou pohostinnosťou obyvateľov, Topoľčianky vytvárajú všetky možnosti pre ešte väčší a rozsiahlejší turizmus a cestovný ruch.

       


   ...ďaľšie obrázky  Topoľčianky:
Topoľčianky-Okolité zvernice a poľovné revíry
Okolité zvernice a poľovné revíryInfo:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore