Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
27.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Magyarul
Erb

Tornaľa

Skutočná poloha mesta Tornaľa
 Zvýraznená atrakcia:  Rím.kat.kostol, Vápencová skala, Kostol reform.cirkvi
   
Tornaľa-Mestský úrad
Mestský úrad
V údolí rieky Slaná, vo východnej časti Rimavskej kotliny leží vyše 8-tisícové mesto Tornaľa. Jedna z najstarších usadlostí tohto regiónu. Od okresného mesta Revúca a Rožňavy je vzdialená 40 km a od Rimavskej Soboty 30 km.
Územie na ktorom sa rozprestiera bolo obývané už v dobe bronzovej, o čom svedčia bohaté archeologické nálezy pilinskej a kyjatickej kultúry. Prvé písomné pamiatky o osadách v chotári mesta pochádzajú z 13. storočia - 1245 Kövi; 1291 Tornalya. Tornaľa bola od nepamäti centrálnou osadou stredného toku Slanej (predtým Šajavy) a od r. 1853 do r. 1960 sídlom okresu.
V dňoch 5. a 6. októbra 2000 si Tornaľčania veľkolepými oslavami pripomenuli 755. výročie prvej písomnej zmienky o svojom meste.
Mesto leží na miernej pahorkatine, ktorú obklopujú polia, lúky, pasienky a lesy. Po stáročia až do dnešných dní si zachováva poľnohospodársky ráz. Priemysel v meste zapustil svoje korene koncom 19. storočia.
Najprv to bola tehelňa (dnes Ipeľské tehelne), pálenice a v druhej polovici 20. storočia, konkrétne v roku 1965 začala na území mesta písať svoju chvályhodnú históriu Ozeta, ktorá je súčasťou Ozety a. s. Trenčín. V súčasnosti zamestnáva fabrika cez 900 prevažne žien, ktoré zabezpečujú výrobu pánskej konfekcie. O niečo neskôr, v roku 1975 bol na mieste bývalého Kovohronu položený základný kameň pre novú strojársku fabriku.
Dnes VSŽ Unicorn s. r. o. Tornaľa zamestnáva cez 300 odborníkov, ktorí zabezpečujú výrobu tvárniacich strojov.
Tornaľa-Rím.kat.kostol, Vápencová skala, Kostol reform.cirkvi
Rím.kat.kostol, Vápencová skala, Kostol reform.cirkvi
Na území mesta existuje aj celý rad menších firiem a prevádzok.
Tornaľa má významné postavenie nielen z hľadiska hospodárskeho, ale aj cestovného ruchu. Je križovatkou dôležitých ciest smerom na Zvolen, Košice a Miskolc v MR. Okrem toho cez mesto prechádza aj tzv. južná magistrála slovenských železníc a množstvo diaľkových autobusových spojov.
V okruhu 30 km od Tornale sa nachádzajú svetoznáme jaskyne Domica - Aggtelek, Gombasecká kvapľová jaskyňa a Ochtinská aragonitová jaskyňa a na juh známe kúpele Číž. Iba 12 km vzdialený je aj hraničný priechod a Colnica Kráľ.
Z kultúrno-historických pamiatok je najznámejší hrad Krásna Hôrka s mauzóleom Andrássyovcov, ako aj národno-historická pamiatka, kaštieľ v Betliari.
Samotná Tornaľa má tiež niekoľko pozoruhodných historických objektov. Takým je napríklad gotický kostol z 15. storočia a pánske kúrie zo 17. a 19. storočia. Pozoruhodná je aj baroková socha sv. Jána Nepomuckého v miestnej časti Králik. Tu sa nachádza aj plážové kúpalisko, ktoré sa rozprestiera na ploche takmer dvoch hektárov. Súčasťou areálu kúpaliska je aj 50 m bazén, ihriská, stravovacie a ubytovacie zariadenia, stánky rýchleho občerstvenia, bežné služby, hotel, autocamping a pitné pramene minerálnej vody.
Tornaľa vyniká aj na poli školstva, kultúry a športu. V meste sa nachádzajú dve základné školy, ktoré navštevuje spolu vyše 1500 žiakov, 4 MŠ, dve SOU a jedno gymnázium. V meste je celý rad stravovacích a zábavných zariadení, nové mestské kultúrne stredisko aj s fittnescentrom a knižnicou.
Zabezpečené sú zdravotnícke služby a ostatné služby, ktoré poskytuje na vyššej úrovni aj zrekonštruovaná pošta.
Tornaľa-Plážové kúpalisko
Plážové kúpalisko
Na poli športu dominuje futbal, keď mužstvo dospelých účinkuje v III. lige a dorastenecké a žiacke mužstvá v krajských súťažiach. Do IV. ligy postúpili stolní tenisti a v posledných rokoch padla na úrodnú pôdu aj turistika, jazdestvo, spoločenské tance a aerobic.
Vypracoval: Vincent Székesi, šéfredaktor novín Tornaľa a okolie - Tornalja és Vidéke.

       
Domovská stránka mesta:
http://www.tornala.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore