Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
01.12.2023
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Erb

Trebišov

Skutočná poloha mesta Trebišov
 Zvýraznená atrakcia:  Stále osídlenie obce je známe od 14. storočia
   
Trebišov-Kaštieľ v Trebišove
Kaštieľ v Trebišove
Je centrom južného Zemplína a rozprestiera sa na úrodnej východoslovenskej nížine v nadmorskej výške 109 m. Mesto má 22 556 obyvateľov a jeho katastrálne územie má rozlohu 70 km2.
Mesto má bohatú historickú minulosť, ktorú možno dokumentovať už od mladšej doby kamennej. Najstaršia písomná zmienka o meste je z roku 1254. Spomína hrad Parič ako majetok Andronika z Trebišova, syna župana Parisa.

Kultúrno-historické pamiatky poskytujú obraz o minulosti mesta. K najvýznamnejším patria základy kostola s. Ducha z polovice 13. storočia, zrúcaniny hradu Parič z 13. stor., neskorogotický rímsko-katolícku kostola Navštívenia Panny Márie, rokokovo-klasicistické morové súsošie (immaculata - r. 1800), barokovo-klasicistický kaštieľ z roku 1786 a neskorogotické mauzóluem rodiny Júliusa Andrássyho z roku 1893.
Trebišov-Chrám v Trebišove
Chrám v Trebišove
Trebišov-Chrám v Trebišove
Chrám v Trebišove
Súčasný Trebišov je okresným mestom, v ktorom sídlia správne, súdne, školské i kultúrne inštitúcie a je ekonomickým centrom okresu Trebišov, ktorý má rozlohu 1074 km2 a počtom obyvateľov 101 449 je tretím najväčším v Košickom kraji. Z hľadiska medzinárodnej spolupráce má výhodnú polohu, hraničí s Ukrajinskou republikou a Maďarskou republikou. V Čiernej nad Tisou, vzdialenej 60 km, sa nachádza železničný prechod s prekládkovou stanicou do Ukrajinskej republiky a v Slovenskom Novom Meste, vzdialenom 28 km, cestný a železničný prechod do Maďarskej republiky. Na úseku kultúry patria k najvýznamnejším ustanovizniam Vlastivedné múzeum v historickom 69 ha mestskom parku, Mestské kultúrne stredisko a Okresné osvetové stredisko. Športovo rekreačnú základňu tvorí komplex ihrísk TJ Slavoj, areál vodných športov s krytými a otvorenými kúpaliskami, krytý zimný štadión s umelou ľadovou plochou, športová hala, kolkáreň, tenisové kurty a ďalších 17 športových areálov. Vlastivedné múzeum má pre návštevníkov otvorené expozície: Dejiny poľnohospodárstva a expozícia vývoja mlatby na východnom Slovensku, Tokajské vinohradníctvo na Slovensku, Expozícia parnej oracej súpravy John Fowler a John Taufer Leeds a Kemna Breslau, Expozícia historických traktorov a spaľovacích motorov, Tradičné remeslá Zemplína, Ľudový odev Zemplína a Archeologické pamiatky južného Zemplína. Vlastivedné múzeum uskutočňuje ročne okolo 20 tématických výstav z výstavného umenie z fondu histórie, etnografie, numizmatiky, filumenistiky, dejín umenia a i..

       
Domovská stránka mesta:
http://www.trebisov.sk
Email adresa mesta:
mesto@trebisov.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore