Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
16.04.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Trenčianske Bohuslavice

Skutočná poloha obce Trenčianske Bohuslavice
 Zvýraznená atrakcia:  Baroková kaplnka
   
Trenčianske Bohuslavice-Letecký pohľad na obec
Letecký pohľad na obec
Pri hlavnej ceste medzi Trenčínom a Novým Mestom n/V, oproti hradu Beckov, leží obec Trenčianske Bohuslavice, ako vstupná brána do Bošáckej doliny. Za prvú písomnú zmienku o Bohuslaviciach sa dosiaľ zvykla považovať listina z roku 1208, ktorú vydala Ostrihomská kapitula na podnet nitrianskeho župana Tomáša. Vyskytuje sa v nej po prvýkrát aj údaj o prédiu (majetku, osade) Buczlai.
V listine z roku 1436 sa už spomína rod Bohuslavických a názov obce Boguslawicz. (Rok 1450 - Bohwzlawycz, rok 1481 - Bohwslawicze). Za Rakúsko-Uhorska bol maďarský názov Bogoszló, nemecký Bohuslawitz.
Erb obce bol prevzatý z pôvodnej pečate Bohuslavíc a tvorí ho: v červenom štíte strieborno odetá sv. Katarína Alexandrijská so zlatou korunou na hlave.
Obec leží na okraji Bielych Karpát, nadmorská výška 200 m, 920 obyvateľov.
Vhodná cyklotrasa: Bohuslavice, Haluzice, Bošáca, Zem. Podhradie, Nová Bošáca, cez hraničný prechod na Moravu, obec Březová, Lopeník, na Mikulčin vrch, obec Vyškovec, Starý Hrozenkov a cez hraničný prechod Drietoma späť na Slovensko. V obci začínajú aj značkové i neznačkové turistické trasy do Bielych Karpát.
Prístup: Vlakom z Trenčína a z Nového Mesta n/V alebo autobusom z Trenčína a Nového Mesta n/V.
Obec je známa svojou barokovou kaplnkou, ktorej rokoková výzdoba patrí medzi najcennejšie tohoto druhu na Slovensku. Fresky kaplnky sú dielom chýrneho viedenského umelca A. Maulbertscha. Kaplnka je pozostatkom niekdajšieho kaštieľa šľachtického rodu Erdodyovcov a pochádza z oku 1763. (Návštevu treba ohlásiť vopred na rímskokatolíckej fare v Bošáci, č.t. 032/7781201).
Južne od obce sa vypína kopec Turecko (351 m), ktorého severnú časť tvorí lesostep a južná časť skalnatá step. Toto územie je vyhlásené za chránené nálezisko vzácneho živočíšstva, kveteny a porastu. Kopec Turecko dostal názov od tábora, ktorý tu mali Turci, keď bezvýsledne dobíjali hrad Beckov.
Severne od obce sa vypína kopec Hájnica, tiež chránené nálezisko teplomilných zárastov s rozsiahlym výskytom hlaváčika jarného, ktorý tu dosahuje severnú hranicu svojho výskytu na Slovensku.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore