Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
26.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Trenčianske Mitice

Skutočná poloha obce Trenčianske Mitice
 Zvýraznená atrakcia:  Štyri gaštany jedlé - odhadnutý vek 500 rokov
   
Trenčianske Mitice-Obec Trenčianske Mitice
Obec Trenčianske Mitice
Obec Trenčianske Mitice s 805 ročnou existenciou a históriou leží na južných svahoch Strážovskej hornatiny.
V minulom delení šľachtického majetku na panstve Mýto vznikli tri obce s rovnakým názvom Mitice, ktoré v počiatočnom období svojho vývoja dostali rozlišovacie prívlastky:
Rožňové Mitice,
Zemianske Mitice
Kostolné Mitice.
Zlúčením týchto 3 obcí vznikla v r. 1960 obec Trenčianske Mitice.
V súčasnosti v obci žije 733 obyvateľov /časti obce: Rožňové Mitice 423 obyvateľov, Zemianske Mitice 176 obyvateľov, Kostolné Mitice 134 obyvateľov.
ERB Obce: Tvorí ho modrý štít , na spodnej časti ktorého je zelený kopec a na ňom zlatý kríž. Po stranách kríža je strieborný polmesiac a slnko.
HISTORICKÉ PAMIATKY:
Kaštieľ - časť obce: Rožňové Mitice - strategická poloha bývalej stredovekej križovatky dvoch ciest - spojnice Považia a Ponitria. Dobudovávanie do 15. storočia. Potrebná oprava. Vlastník - obec.
Kostol - časť obce: Kostolné Mitice, 13. storočie. Mitice sa nachádzajú v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337, ktorý predstavuje najstarší zoznam fár na Slovensku.
Sakrálne stavby:
Kaplnka - Jána Nepomuckého - 19. storočie
Pomníky - Božia Muka - rok 1798 - pamätník na turecký vpád a znak víťazstva kresťanstva nad tureckými vojskami
Zvonica - 19. storočie, zvon z roku 1738 - zvonolejár E. Christelli z Bratislavy
Chránená pamiatka - štyri gaštany jedlé - odhadnutý vek 500 rokov.
Mitická slatina - minerálna voda. Ťažobný vrt MP-1 o hĺbke 120 m. Priaznivé účinky pri poruchách zažívacieho traktu, pri zápalových ochoreniach močových ciest - vyústená a prečerpávaná na plnenie fliaš - známa ako Mitická perlivá. Odber minerálnej vody je možný i v altánku v intraviláne obce, v časti Rožňové Mitice / Harmadovec/.
Strážovská hornatina je založená prevažne z vápencový a dolomitových masívov. V obci sa nachádza lom a mlyn a ťaží sa vápencová múčka, vápencová drť 0,4 - 0,8 mm. Vápencová múčka - používaná na výrobu skla z kvalitným zložením.
Športové príležitosti: turistika - turistické trasy - značkované, /známa usporadúvaná turistická Mitická dvadsiatka/, cykloturistika, zimná turistika, lyžovačka v okolí obce / Soblahov, Inovec - zjazdovka, možnosť ubytovania - Inovec/.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore