Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
27.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Trenčín

Skutočná poloha mesta Trenčín
 Zvýraznená atrakcia:  Trenčiansky hrad
   
Trenčín-Trenčiansky hrad
Trenčiansky hrad
Mesto Trenčín vďaka priaznivej geografickej a strategickej polohe v údolí rieky Váh patrilo už v minulosti k v významným mestám na Slovensku. Archeologické nálezy svedčia o osídlení trenčianskej lokality už v staršej dobe kamennej. Na začiatku nášho letopočtu Rimania posunuli hranice svojho impéria až k Dunaju, kde budovali opevnené tábory. Trenčín má originálne svedectvo o ich prítomnosti v podobe nápisu na hradnej skale, ktoré pripomína víťazstvo cisára Marka Aurélia nad Kvádmi v roku 179 n. l. v Laugaríciu. 
V časoch rozkvetu Veľkomoravskej ríše patril Trenčín k Nitrianskemu kniežatstvu. V prvej polovici 11. stor. sa táto oblasť stala súčasťou Uhorska. Trenčín sa stal sídlom pohraničného županstva a neskôr centrom trenčianskej kráľovskej župy a stavovskej stolice. Po vpáde Tatárov v 13. stor. bol spustošený. V roku 1275 sa hrad dostal do vlastníctva významného veľmoža Petra Čáka. Jeho syn Matúš Čák ovládol takmer celé územie dnešného Slovenska. 
Trenčín je v súčasnosti mestom, ktoré poskytuje návštevníkom bohatú ponuku kultúrnych a historických pamiatok a veľký počet spoločenských podujatí. Táto ponuka prispieva k rozvoju mesta a činí z neho významné centrum cestovného ruchu. 
Kultúrne a historické pamiatky: Trenčiansky hrad patrí k najväčším a najvýznamnejším hradným komplexom na Slovensku. Areál hradu je národnou kultúrnou pamiatkou. Väčšina pamiatok mesta sa nachádza na malebnom Mierovom námestí pod hradom. 
Cestovný ruch: Ideálna poloha mesta na úpätí Strážovských vrchov a v údolí rieky Váh v klimaticky miernej teplej oblasti vytvára dostatočné predpoklady na rozvoj cestovného ruchu. Bohatá história, množstvo kultúrnych pamiatok, široká ponuka v oblasti služieb a pestrosť spoločenských podujatí sú zárukou aktívneho prežitia voľných dní najmä v oblasti mestského turizmu. Areál Trenčianskeho hradu ponúka okrem možností spoznávania jeho historickej hodnoty v letných mesiacoch aj kultúrne vyžitie: vystúpenia skupín historického šermu, hudobných skupín či nočné prehliadky hradu. 
Trenčianske múzeum na Mierovom námestí vlastní a spravuje zbierkové fondy historického, prírodovedného, literárno-historického či národopisného charakteru, bohaté zbierky z oblasti numizmatiky, zbraní a umeleckého remesla.
Galéria M. A. Bazovského ponúka stálu expozíciu zostavenú z výberu diel Miloša Alexandra Bazovského a stálu expozíciu regionálneho výtvarného umenia, ktorá prezentuje významné maliarske osobnosti trenčianskeho regiónu. Najväčšiu expozičnú plochu galérie tvoria pravidelné premenné výstavy. Okrem výtvarného umenia dostáva svoj priestor v galérii aj hudba, umelecké slovo a rôzne kultúrno-vzdelávacie aktivity.
K atraktivitám blízkeho okolia patrí známe pútnické miesto Skalka, kúpeľné mesto Trenčianske Teplice a Považský Inovec.
Výstavníctvo: Dlhoročnú tradíciu v Trenčíne majú podujatia, ktoré sa konajú v areáli výstaviska Expo Center Trenčín.

       
Domovská stránka mesta:
http://www.trencin.sk
Email adresa mesta:
msu@trencin.sk ;trencin@trencin.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore