Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
26.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Turany

Skutočná poloha obce Turany
 Zvýraznená atrakcia:  Rímsko-katolícka kronika
   
Turany-Pohľad na obec
Pohľad na obec
Erb obce dostala obec v roku 1991. Čierna hlava tura v striebornom poli so siedmymi modernými hviezdami. Spolu s erbom bola schválená pečať, pečiatka a vlajka, ktorú tvoria tri pozdĺžne pruhy: modrý, biely, čierny. Podľa Heraldickej komisie MV SR ide o jedinečné znamenie vychádzajúce z histórie Turian.
Starobylosť Turian dokazuje rímsko-katolícka kronika, ktorá uvádza, že pred rokom 1300 tu stál kostolík postavený v gotickom slohu. Najstaršie písomné záznamy sú zachované až z polovice 14.storočia z r. 1367. Sú rodiskom viacerých významných osobností, najznámejších je M.A.Bazovský - akademický maliar.
Turany sú dnes najväčšou obcou Turca, ležia v prekrásnom prostredí pod hrebeňom Malej Fatry, ktorá bola v roku 1988 vyhlásená za Národný park Malá Fatra. Najvyšším vrcholom je 1709 m vysoký Veľký Fatranský Kriváň.
Sú strediskovou obcou s históriou drevárskeho priemyslu, rozvinutým poľnohospodárstvom, obchodnou sieťou, možnosťou kultúrneho a športového vyžitia.

Poloha obce je predurčená na aktívny oddych, možnosť pestovania turistiky, lyžovania, cykloturistiky. Kvalitné tenisové kurty v areáli Stredného odborného učilišťa drevárskeho a veľká športová hala základnej školy, dávajú priestor organizovania rôznych súťaží a turnajov. V blízkosti je areál športového štadióna s možnosťou ubytovania v turistickej ubytovni. Obec má bohatú históriu, od roku 1997 je v Turanoch Miestne múzeum, ktoré zhromažďuje zbierku historických dokumentov, predmetov a ukážok miestnej flóry a fauny. Pravidelne svoje výstavné priestory venuje predstaveniu jubilejných výstav (100. výročie narodenia M.A. Bazovského, 110 rokov existencie drevárskeho priemyslu v Turanoch, Turany vo fotografii včera a dnes, Za chlebom do cudziny, atď).

V múzeu je vystavený aj charakteristický turiansky kroj, ktorý sa podarilo zachovať. Zvlášť mužský turiansky kroj je veľmi pekný.
Turany-M.A.Bazovský, Práčky, olej, 1935, majetok Turčianskej galerie
M.A.Bazovský, Práčky, olej, 1935, majetok Turčianskej galerie
REKREAČNÉ ZARIADENIE MARIAS TRUSALOVÁ:
nachádza sa 5 km od obce Turany, v pohorí Národného parku Malá Fatra. Prevádzka je celoročná, pri počte 100 lôžok a 225 lôžok v letnej sezóne.
poskytujú ubytovanie, stravovanie, lyžiarske a bežecké trate.
toto zariadenie je vhodné tak na letnú, ako aj zimnú rekreáciu pre celú rodinu.
AUTOCAMPING TRUSALOVÁ:
je umiestnený v peknom prostredí, umožňuje ubytovanie tak v chatkách, ako aj v stanoch. Kapacita lôžok je 140, kapacita stanov je 120.

PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY
Agrofatra Turany s.r.o. ,Turimex spol. s r.o. Turany
Turany-Rímskokatolícky gotický kostol zo 14. storočia a reštaurácia Kriváň
Rímskokatolícky gotický kostol zo 14. storočia a reštaurácia Kriváň
Agrofatra Turany s.r.o.
Podnikať začala dňom 1.1.1997 na území obcí: Turany, Ratkovo, Šútovo, Krpeľany, Nolčovo, Konské a Podhradie.
Obhospodaruje 3539 ha poľnohospodárskej pôdy.
Podnikateľské zameranie v rastlinnej výrobe je pestovanie obilia, zemiakov, krmovýn a v budúcnosti aj technických plodín – olejnín.
V živočíšnej výrobe dominuje chov hovädzieho dobytka, očípaných a oviec, výroba mlieka, jatočných zvierat, ovčieho syra a vlny.
Spoločnosť má záujem na všestrannom rozvoji vidieka a v rámci neho najmä agroturistiky.
Je zakladajúcim členom Združenia TV-FC a angažuje sa aj v jeho aktivitách.
Spoločnosť má konkrétny zámer zriadiť a komplexne vybudovať agroturistický dvor v lokalite Turany – Trusalová.

       


   ...ďaľšie obrázky obce Turany:
Turany-Dom služieb
Dom služieb


Domovská stránka obce:
http://www.turany.sk
Email adresa obce:
obecturany@nextra.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore