Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
16.04.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Magyarul
Erb

Tvrdošovce

Skutočná poloha obce Tvrdošovce
 Zvýraznená atrakcia:  Kostol Sv. Štefana
   
Tvrdošovce-Kostol Sv. Štefana
Kostol Sv. Štefana
Obec Tvrdošovce leží na Podunajskej nížine pri dolnom toku rieky Váh, 10 km severozápadne od okresného mesta Nové Zámky. Kataster obce s rozlohou 5556 ha je rovinatý s priemernou nadmorskou výškou 120 m. Počtom obyvateľov (5150) patrí k najväčším vidieckym obciam Slovenska.
80% obyvateľstva je maďarskej národnosti a 20% slovenskej národnosti. Veľká časť obyvateľov sa zaoberá poľnohospodárskou malovýrobou (drobnopestovatelia), pre ktorú má obec dobré podmienky.
Výborná dostupnosť obce je zabezpečená cestou I. triedy č.75, ktorá prechádza centrom obce a železničnou traťou Bratislava - Nové Zámky - Štúrovo.
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1221, keď ju Ondrej II. daroval kláštoru "Heiligenkreuz", avšak známky osídlenia územia dnešnej obce pochádzajú až z doby bronzovej.
Najvýznamnejšími kultúrnymi pamiatkami obce sú:
Kostol Sv. Štefana: nadobudol súčasnú podobu v prvej polovici 18. storočia. Fresky zdobiace interiér kostola pochádzajú od majstra Jakubeya. V kostole sa nachádza malé múzeum s cennými cirkevnými i historickými relikviami.
Rákócziho pomník: bol postavený na mieste, odkiaľ v roku 1704 poslal gróf Bercsényi tri dôležité listy F.Rákóczimu II.
Pomník padlých: bol vysvetený v roku 1941 a nachádzajú sa na ňom pamätné tabule s menami padlých vojakov (spoluobčanov) v I. a II. svetovej vojne a počas revolúcie v r.1848.
Kúria: slúžila ako sídlo miestneho zemepána Juhásza. Dnes slúži ako reštauračné zariadenie.
Rekreačné zariadenia obce:
- termálne kúpalisko
- kvalitné futbalové ihrisko
- volejbalové ihrisko
- amfiteáter
- rybník v katastri obce
Dostupné služby:
- ubytovacie zariadenie v športovom areáli (kapacita 50 osôb)
- reštauračné služby
- pohostinstvá a zábavné podniky
- obchodná sieť
- videopožičovňa, kaderníctvo
- čerpacia stanica, autoservis
- zdravotné stredisko

       
Domovská stránka obce:
http://www.tvrdosovce.sk
Email adresa obce:
starosta@tvrdosovce.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore